Nyhedsbrev 11.03.2017

NYHEDSBREV den 11.03.17
Foreningens generalforsamling fandt sted den 23.2.. Referatet herfra og fra bestyrelsesmødet den 28.2. kan læses på hjemmesiden.
Som det fremgår var der et fint fremmøde og en positiv stemning på generalforsamlingen. Der var mange gode inputs til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstitueredes
Formand: Thomas Dam Jensen
Næstformand: Knud Helles
Kasserer: Frands Dahlgaard
Sekretær: Vibeke Matzen
Ordinært medlem: Lise Dengsøe
Suppleant: Vagn Axelsen
Suppleant: Ole Larsen (ny)

Der er trykt medlemskort til foreningens medlemmer. De ligger i tobaksskabet i butikken. (Øverste venstre bakke i skuffedariet). Butiksvagterne krydser af på medlemslisten ved udlevering. Det samme gælder for Storms Hjørnes nye taske, som udleveres gratis til alle butiksvagter og frivillige. (Udsalgspris 20 kr.).
Det besluttedes, at Nyhedsbrevet for fremtiden bliver sendt ud til alle foreningens medlemmer (herunder butiksvagter og frivillige) samt alle bidragsyderne.
Der vil årligt blive afholdt tre arrangementer for butiksvagter og frivillige: Forårs- og efterårsmøde + sommerfest.
Storms Hjørnes 1 års fødselsdag blev fejret med maner over to dage, den 4. og 5. marts.
Der var åbent hele søndagen med stort rykind. Specialvare- og dagligvaregruppen investerede utrolig mange kræfter i forberedelse og afvikling. Der var introduktion af nye varer, mange smagsprøver, kage, cacao, kaffe, vin etc..Det var et meget vellykket arrangement med en omsætning søndag på næsten 8.000 kr. Flot!
Fyns Amts Avis bragte i anledning af fødselsdagen en fin artikel med fotos om Storms Hjørne med Frands og Helle i centrum.

“Troense-håndklædet”:
Hvis du er glad for at strikke, og samtidig gerne vil give et bidrag til Kræftens Bekæmpelse, opfordrer vi dig til at henvende dig i butikken. Her kan du høre mere om Storms Hjørnes projekt “Troense-håndklædet”, som i korthed går ud på, at frivillige og andre interesserede strikker et lille håndklæde efter et gammelt mønster, fundet i Sognehuset. Du får udleveret garn og opskrift i butikken, og håndklæderne bliver solgt i butikken for kr. 75.-, hvoraf kr. 25.- går til Kræftens Bekæmpelse. Vi er allerede mange, som er i gang med strikkepindene, men jo flere vi er med i projektet, jo mere kan vi samle ind til et godt formål!

Nyhedsbrev 15.02.2017

GENERALFORSAMLING
Som tidligere meddelt afholdes generalforsamlingen i Sognehuset torsdag d. 23. feb.
Regnskaber og indkaldelse ses på hjemmesiden.
Da der skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen, hører bestyrelsen på forhånd gerne fra evt. interesserede kandidater. Vi satser på et stort fremmøde.

REGNSKAB
Omsætningen for januar beløb sig til kr. 48.727, og det er jo ikke så ringe årstid og vejr taget i betragtning.

FØDSELSDAG
Storms Hjørnes 1 års fødselsdag fejres i weekenden d. 4. -5. marts med kager og mange gode tilbud.

REFERAT
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. feb. er tilgængeligt på vores hjemmeside.

Venlig hilsen
Info Gruppen

Nyhedsbrev 20.01.2017

Nyhedsbrev – jan. 2017

Godt nytår. Nu er det tid til årets første nyhedsbrev fra Storms Hjørne.

Sæt X i kalenderen.
Årets generalforsamling finder sted torsdag den 23. februar i Sognehuset.
Officiel indkaldelse med dagsorden følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Kontingent
Der er i starten af januar sendt kontingentopkrævninger til Foreningen Storms Hjørnes medlemmer. Ved årsskiftet var vi 104 medlemmer.

Omsætning
Salget i december måned oversteg novembers salg med næsten 3.000 kr. Vi nåede med et rundt tal 67.000 kr. selv om der var 3 færre salgsdage. Meget flot resultat.
Statusoptælling af varelageret viser, at værdien er ca. kr. 128.000 incl. moms.

Konstituering
Ingegerd Størling har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har på sit møde den 11/01 besluttet følgende ændringer: Knud Helles overtager næstformandsposten. Vibeke Matzen bliver sekretær og suppleant Lise Dengsøe bliver ordinært bestyrelsesmedlem.
Referat fra bestyrelsesmødet kan læses på vores hjemmeside.

Arbejdsgrupper  
Der er også ændringer i nogle arbejdsgrupper. Ruth Sommer er udtrådt af dagligvaregruppen. Vibeke Matzen er udtrådt af specialvaregruppen, til gengæld er Kirsten Østergaard og Karin Fisch-Thomsen indtrådt.

Mailadresser
For at lette kommunikationen til arbejdsgrupperne er der oprettet gruppe mailadresser, så når man mailer til adressen, får alle i gruppen beskeden.  Adresserne er: dagligvare-gruppen@stormshjorne.dk  –
deko-gruppen@stormshjorne.dk og specialvare-gruppen@stormshjorne.dk

Dispositionsfrihed
Følgende retningslinjer for varegrupper og butiksvagter blev vedtaget på bestyrelsesmødet:
De respektive arbejdsgrupper har beslutningsfrihed omkring varesortiment, priser, smagsprøver og arrangementer Bestyrelsen har ikke krav på orientering om evt. smagsprøver uanset, om der er tale om en vare, som er givet i gave til butikken af en leverandør eller varen tilhører det normale varesortiment. En tilsvarende dispositionsfrihed gælder for butiksvagter inden for rimelige grænser.
Gaver fra leverandører i forbindelse med vareindkøb tilhører foreningen og skal indgå i forretningens varelager.
Varegrupperne kan på egen hånd foretage mindre investeringer mv. for op til 1000 kr. om året. Større investeringer kræver bestyrelsens godkendelse.

Håndbog   
I forbindelse med ændringerne i bestyrelsen og arbejdsgrupper er der behov for at revidere butikshåndbogen.

Med venlig hilsen
INFO-gruppen

Nyhedsbrev 17.12.2016

Dette nyhedsbrev handler mere om lukketider end åbningstider.
Bestyrelsen drøftede åbnings- og lukketider på det seneste bestyrelsesmøde i denne uge, og konklusionen blev, at Storms Hjørne holder lukket d. 24/12 + 25/12 + 26/12 samt d. 31/12 of 01/01. Det er den rigtige beslutning, da det forudses at være problematisk at få butiksvagter de pågældende dage.
Der udarbejdes et skilt til opsætning i butikken.

Det forventes at referatet fra bestyrelsesmødet vil være tilgængeligt på vores hjemmeside i starten af den kommende uge.

Yderligere forlyder det, at isolering af kælderen starter på tirsdag den 20/12. Det bliver dejligt, når rumtemperaturen i butikken bliver hævet.

InfoGruppen ønsker alle en rigtig dejlig jul 🎄

Nyhedsbrev 07.12.2016

ÅBNINGSTIDER
Inspireret af dialogen på vores møde d. 3. okt. har Frands analyseret omsætningen dag for dag i november måned. Den samlede omsætning beløb sig til kr. 64.000, og det er jo ikke så ringe årstiden taget i betragtning. I gennemsnit var omsætningen ca. 50 % højere om eftermiddagen end om formiddagen.
Der har jo været et forslag om at holde lukket mandag formiddag, fordi indtrykket var, at det var den svageste periode. Men når man sammenligner mandag formiddag med ugens øvrige formiddage, kan vi se, at mandagen i gennemsnit er 10 % bedre end de andre formiddage.
Bestyrelsen vil på det næste møde (14/12) drøfte åbningstiderne, og melde tilbage hvis der er ændringer.

JUL I STORMS HJØRNE
Hele byen nyder den smukke og hyggelige udendørs juleudsmykning af forretningen.
Indendørs er forretningen også fint pyntet, og der er mange julevarer på hylderne. I dagligvareafdelingen kan man købe ingredienserne til julekager og –konfekt, eller færdigbagte  ”hjemmelavede” jule-småkager fra Vindeby Bageri, juleøl, og –snaps. Vi har æbleskiver i fryseren og gløgg på hylderne.
Husk at vi har mange udskæringer af højlands oksekød fra Toftegaards gårdbutik. Desuden har vi både kylling, kalkun, lidt lam og svin fra Allegaarden. Kig i fryseren !
I specialvareafdelingen er der noget for enhver smag og i enhver prisklasse, så det er muligt at købe mange af sine julegaver hos os.
Vi har f.eks. jule-sæber fra Ærø, julechokolade fra Konnerup, jule-kaffe fra Mocca+, spændende bøger, og  ”hyggelige” børster fra vores lokale børstenbinder. Desuden har vi fået en ny sending hjem af Grevindens Kirsebærvin, den er et ”must” til ris-a-la-mande’n, og vi venter at få varer fra en ny fynsk leverandør – Sellebergs Kirsebær, som producerer Danmarks bedste kirsebærsovs.
I glasvitrinen er der smukke hornvarer fra Hornvarefabrikken  og penne og vinpropper fra pennedrejeren i Vindeby – alt sammen håndværk i topklasse. Og som noget helt nyt har vi nu også en pegepen til smartphones og iPads.
Sammen med vores store udvalg af vin, lokalt produceret øl og spiritus, er der mange muligheder til julegaver – og vi laver meget gerne en kurv, hvis indhold er valgt af kunden selv.
Kom selv og se det store udvalg
Med venlig julehilsen
InfoGruppen ⛄️

Nyhedsbrev 23.11.2016

Som Thomas lovede den 16/11, er der nu et referat fra bestyrelsesmødet den 15/11, hvor man bl.a. drøftede de punkter, der blev rejst på kaffe- og dialogmødet den 3/11.

Referatet kan læses på vores hjemmeside eller via dette link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1wv-zCIT5CFRFV2b0dzckdqZzQ

Som det fremgår, tilslutter bestyrelsen sig ideen om en liste med navne på personer, som kan tilkaldes til at hjælpe med kasseopgørelsen. (Thomas – Knud – Frands).

Vedrørende butikkens åbningstider blev det besluttet at afvente resultatet af en gennemgang af salgstal for hver ugedag i de næste 4 uger frem til næste bestyrelsesmøde den 14. december.

JULEPYNT

Deko-gruppen har i dag julepyntet med guirlander og lys både ude og inde. Hyggeligt og flot. Se selv !!! 🎄

Med venlig hilsen
Info-gruppen

Nyhedsbrev 11.11.2016

Så er der nyt igen.

KAFFEMØDE
Som bekendt blev der afholdt kaffe- og dialogmøde for og med butiksvagterne d. 3. nov.
Der kom mange gode ideer frem, og vi drøftede bl.a.
1) muligheden for at man som vagt kan få hjælp til kasseopgørelsen ved lukketid
2) at man deler deler en vagt ved at fordele indbyrdes
3) en mulig etablering af back up grupper

Yderligere var der en orientering fra de forskellige frivillighedsgrupper og bestyrelsen samt ikke mindst en god dialog med deltagerne.

Bestyrelsen vil på deres møde i næste uge drøfte forslagene, og finde frem til hvad der skal gennemføres og ikke mindst hvordan i praksis. I hører nærmere.

GRØNTSAGSPOSER
Som I kan læse i denne orientering formidler vi nu økologiske grøntsager til kunderne.

Grøntsagspose Storms Hjørne.pdf

Nyhedsbrev 22.10.2016

Alarmsystem
Det er besluttet at udskyde starten på alarmsystemet til efter kaffemødet d. 3. nov., så alle har mulighed for på mødet at få oplyst koder og betjeningsvejledning.

Referat
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13/10 kan nu ses på vores hjemmeside. samt fra dette link:

https://drive.google.com/drive/folders/0B1wv-zCIT5CFRFV2b0dzckdqZzQ

Nye kødprodukter
Vi har fået en række nye kødprodukter fra Allegården og Toftegård.
Det vil der blive orienteret mere om d. 3. nov.
Yderligere henvises til de opslag, der er i butikken ved fryseren.

Aktivt salg
I den forløbne tid har vi erfaret, at en aktiv indsats fra butiksvagterne har en meget salgsfremmende effekt.
Når der er kunder, der står og kigger på udvalget af specialvarer bl.a. øl og spiritus, er det en god ide, at snakke med dem, også selv om man måske ikke selv har smagt den pågældende vare. Der er masser af inspiration på de små infoskilte og beskrivelser.

På gensyn d. 3. nov. kl. 19 i Sognehuset.

Med venlig hilsen
Storms Hjørne
InfoGruppen

Nyhedsbrev 18.10.2016

Salg af ejendommen Slotsalleen 2 (Storms Hjørne).
Som vi fortalte i nyhedsbrevet den 5.10.16, har en advokat kigget på lejekontrakten mellem Storms Hjørne og den nuværende ejer af ejendommen Slotsalleen 2:
Advokaten bekræfter bestyrelsen i flg.:
– lejekontrakten er ikke tidsbegrænset, således at den ”automatisk” ophører på et givet tidspunkt, men lejer (altså foreningen Storms Hjørne) kan tidligst opsige lejemålet til fraflytning den 31.12.17, hvorimod udlejer tidligst kan opsige lejemålet til fraflytning den 31.12.19.
– lejemålet er efter al sandsynlighed erhvervsbeskyttet. Det vil i grove træk sige, at udlejer ikke uden videre kan opsige lejemålet – trods ovenstående klausul om opsigelse – såfremt  forretningens omsætning er afhængig af erhvervsmålets fysiske placering.
Erhvervslejelovens bestemmelser om erhvervsbeskyttelse er ufravigelige.
Vi mener derfor, at vi trygt kan fortsætte som tidligere, og regner med den sædvanlige store opbakning fra bidragyderne, medlemmerne og frivillige.

Kaffemøde
Det tidligere annoncerede kaffemøde bliver afholdt

TORSDAG DEN 3. NOVEMBER 2016 KL. 19.00 I SOGNEHUSET

Hovedformålet med kaffemødet er at alle frivillige får mulighed for at lære hinanden at kende, at grupperne indbyrdes og på tværs kan hente inspiration til varesortiment, høre butiksvagternes erfaringer osv.
Der vil ikke være en egentlig dagsorden, idet vi mener, at det er vigtigt, at der er god tid til at drøfte netop de emner, der dukker op i løbet af aftenen.
Bestyrelsen foreslår imidlertid, at der afsættes tid til at drøfte flg. punkter i detaljer:
salg af ejendommen Slotsalleen 2, således at der er mulighed for at uddybe ovenstående omkring lejekontrakt osv.
Foreningens økonomi – omsætning, overskud, udgifter osv osv, og bestyrelsen vil til lejligheden medbringe de allernyeste tal fra bogholderen.
Vi glæder os til at se Jer, og håber på et stort fremmøde.

Referater
For at give alle mulighed for at følge med i, hvad der drøftes i bestyrelsen, kan man læse referater på vores hjemmeside under menupunktet: “Referater og dokumenter.” Det kan stærkt anbefales.
Tyverialarm
Med dette nyhedsbrev følger en brugsanvisning på tyverialarmen. Vi beder alle de frivillige, som har deres gang i forretningen, læse instruktionen. Evt. spørgsmål om alarmen besvares af Frands Dahlgaard, tlf.: 2126 2125 eller frands@taasingemail.dk. Alarmen tages i brug den 01.11.16.

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen
og InfoGruppen

Nyhedsbrev 05.10.2016

Som mange af Jer allerede er klar over, er ejendommen Slotsalleen 2 – altså Storms Hjørne – nu sat til salg, og der er opsat “Til Salg”- skilt ved forretningen.

Det afstedkommer sandsynligvis en del bekymring og spørgsmål hos foreningens medlemmer, bidragsydere og alle de frivillige.

Bestyrelsen vi gerne understrege, at der foreligger en lejekontrakt, som er uopsigelig i en periode, og vi står således ikke uden tag over hovedet, selvom ejendommen skulle blive solgt.

Vi er i kontakt med en advokat, som kan rådgive os omkring juraen i  lejekontrakten i forbindelse med et salg, og vi vil naturligvis lade alle vide, når vi har nyt fra advokaten.

I mellemtiden har vi “business as usual” – forretningen Storms Hjørne fortsætter ufortrødent, og vi regner med  den sædvanlige opbakning fra Jer allesammen – og vores kunder.

venlig hilsen
Bestyrelsen
Storms Hjørne