Nyhedsbrev 30.06.2018

Foreningen Storms Hjørne har nu 119 medlemmer. Butikken drives som bekendt af frivillige, hvoraf der er 45 (butiksvagter, indkøbere og hjælpere). Vi vil gerne være flere.

Økonomien er udmærket, og vores kasserer er tilfreds.
Turistsæsonen – vores højsæson – er i gang, det ses bl.a. på salget af specialvarer.

Spild/svind: vi bør bruge ordet spild i stedet for svind.
Vi er enige om, at det er vigtigt for økonomien, at der dagligt registreres spild, og at der følges op på dette spild af indkøberne. Men de månedlige sammentællinger og oversigter er opgivet. Det store arbejde står ikke mål med resultaterne.

Fødevarekontrollen har været på besøg, og vi fik vores anden smiley.

Specialvareindkøbernes kompetencer og ansvarsområder er blevet præciseret på sidste bestyrelsesmøde. Det gælder indkøb, prisfastsættelse, mærkning samt opsætning på hylderne.
Den flade struktur med selvkørende grupper er vigtig at bevare; den er altafgørende for kontaktpersonernes engagement.
De enkelte indkøbsgrupper fastsætter selv prisen på varerne. Så vidt muligt følges de avancer, som leverandørerne har anbefalet. Butiksvagter kan ikke på eget initiativ ændre priser, lave nye tilbud etc. I tvivlstilfælde har kassereren det sidste ord.

Kunst
Vi har fået en ny udstilling med Anne Marie Johansens billeder. Anette Bøtter, Mai-Britt Schultz, Ib Nielsen og Olaf Søndberg er fortsat repræsenteret med billeder og postkort i butikken – med lokale motiver, herunder havfruer.

 

INGEGERD: TROENSE HÅNDKLÆDET

TIDER OG FARVER SKIFTER – Troense håndklædet og karklud i nye farver og kvalitet.

Mange tak til alle I, som har støttet Storms Hjørnes ”Projekt Troense håndklædet”, både med at strikke håndklæder og med at købe de færdige produkter.

Der har været lidt stille omkring projektet et stykke tid, men det lever i bedste velgående. I løbet af den næste uges tid vil der blive doneret ca. kr. 700.- til Kræftens Bekæmpelse – kr. 25.- pr. håndklæde, som er solgt i forretningen. I sommeren 2017 donerede vi 1.000 kr. Alt i alt et flot bidrag.

Nu er tiden inde til 2 nye tiltag:

– Helt i tråd med Storms Hjørnes politik om at prioritere økologiske produkter, der hvor det giver mening, vil vi for fremtiden kun indkøbe økologisk garn til brug for ”strikkerne”.

Overgangen til økologisk garn sker i takt med, at vores lager af almindeligt garn tømmes.

– Vi har indkøbt garn i 3 nye, dejlige farver. Flere farver kommer til hen ad vejen.

Det økologiske garn er lidt dyrere end det almindelige garn, og prisen på et færdigt produkt vil derfor stige lidt. Nye priser: kr. 80.- for et færdigt håndklæde, hvoraf kr. 25.- går til Kræftens Bekæmpelse, og kr. 40.- for karkluden hvoraf kr. 12,50 går til Kræftens Bekæmpelse. Som noget nyt i sortimentet har vi også en hæklet vaskehandske til kr. 40.- heraf går 12,50 til Kræftens Bekæmpelse.

Har du lyst til at være med til at strikke eller hækle? Så kig forbi forretningen og se de nye farver. Garn og opdaterede opskrifter er klar på hylderne i Storms Hjørne lørdag den 30.6.18.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Referater af frivilligmødet den 12.6. og bestyrelsesmødet den 13.6. kan læses på foreningens hjemmeside www.stormshjoerne.dk

HUSK
Frivilligfest den 31. august
Frivilligmøde den 19. september

 

Venlig hilsen

På Info-gruppens vegne

Vibeke

Nyhedsbrev 30.05.2018

Det er sommervejr nu – og gid det vil vare ved mange uger.

 • Salget i Storms Hjørne er stabilt, men indkøbsmønstret uforudsigeligt!
 • Opgørelsen over svind i marts og april måned er endnu ikke færdigbehandlet, men vil blive diskuteret af bestyrelsen ved det næste møde den 13. juni.

 Husk:

Frivilligmøde den 12.6. med tilmelding senest den 5.6.

Festudvalg til forberedelse af sommerfesten den 31.8. har tilmelding den 10.6.

Venlig hilsen
Vibeke

På info-gruppens vegne

 

Allégårdens junileverance: lam/kylling/kalkun

Sommer og grilltid nærmere sig hastigt…..

 Vil du være godt forberedt til lune sommeraftener med grill i haven, har du nu mulighed for at sikre dig lækre råvarer (lam, kylling og kalkun) fra Allégaarden

 Den næste levering til STORMS HJØRNE finder sted

torsdag den 14. juni

Skriv dig på bestillingslisten hos vore butiksfrivillige – og betal ved afhentning af varen

Vi ses hos STORMS HJØRNE

Venlig hilsen
Ingegerd og Karin

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2018

Lørdag den 24.2.2018 kl. 14 i Sognehuset

Regnskab, budget og dagsorden kan hentes her

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
 5. Budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
 8. Eventuelt

På valg :

Bestyrelsesmedlem: Frands Dahlgaard, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Matzen, villig til genvalg

Suppleant: Vagn Axelsen, villig til genvalg

Suppleant: Ole B. Larsen, ønsker ikke genvalg

Revisor: Jørgen Nimb, ønsker ikke genvalg

Revisor: Erik Dahl, villig til genvalg

Nyhedsbrev 12.09.2017

Tak for en god sommer!
Vi har lagt sommerperioden bag os og kan se tilbage på en stor succes. Der har været rigtig mange kunder, og turisterne har været begejstrede for vores butik. Tak for indsatsen til alle. Det lover godt for fremtiden.

Frivilligmøde den 7.8.
Specialvaregruppen havde indkaldt til frivilligmøde den 7.8. i Mærskgårdens bibliotek. Der var fin opbakning til et konstruktivt møde.
Det blev besluttet at afholde disse møder hver anden måned – startende den 10. okt. – Detaljeret referat af mødet ligger på hjemmesiden.

Hjælperfelt
Thomas har efter mødet indført et ”hjælperfelt” i vagtplanen. Skriver man sig ind i dette felt, tilbyder man at komme inden lukketid og hjælpe til med kasseopgørelse, oprydning etc. Hvis vagtmodulet er blevet besat, er hjælperen ikke forpligtet på den regulære vagt.

Rengøring
Det blev besluttet at indgå aftale med rengøringsfirmaet Arbejdshesten om månedlig rengøring af butikken. Det skete første gang den 4. sept. med fint resultat.

Frivilligfest den 26.8.
Bestyrelsen afholdt sommerfest for butiksvagter og andre frivillige den 26.8. Der var god opbakning med 31 deltagere, som bidrog med lækre retter – forret, tilbehør og desserter – og endda musikindslag. Foreningen sponsorerede grillkød og nogle flasker vin. Bordplanen gjorde, at vi alle blev rystet godt sammen. Tak til alle for en vellykket fest.

Overordnede retningslinjer
Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til retningslinjer for balancen mellem dagligvarebutik og gavebutik. Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt, at der foreligger nogle forklarende retningslinjer til § 2 stk 2: ”At kunne servicere byens borgere, de besøgende sejlere og turister til området med et lille udvalg af dagligvarer, specialiteter og kvalitetsprodukter”. Og til stk. 3: ”At føre et udvalg af gaveideer, brugskunst og lokale postkort”, dels for at holde fast i den hidtidige praksis og som orientering om butikkens profil til kommende medlemmer.- Udkastet er vedhæftet som bilag til referatet fra bestyrelsesmødet den 6.9.. Referatet ligger på hjemmesiden.
Eventuelle kommentarer/ændringsforslag bedes sendt til: bestyrelsen@stormshjoerne.dk inden bestyrelsesmødet den 6.11.17.
Venlig hilsen
Vibeke
På Info-gruppens vegne

 

 

NYT FRA SPECIALVAREGRUPPEN

Hellevgaard
Hellevgaard har desværre meddelt, at de er i færd med en omlægning af deres produktion og arbejder på nye tiltag, hvorfor de ikke længere kan levere varer (rapsolie og mel) til os.

Projekt Troense-håndklæde
Selv om vi stadig modtager færdige håndklæder og karklude, er det glædeligt at konstatere, at der er så stor interesse for at købe de færdige produkter, at vi konstant må melde udsolgt! Vi håber, at det køligere eftersommer- og efterårsvejr igen sætter gang i strikkeriet, og vi har garn itil udlevering, så byens sygtige strikkere er hjertelig velkomne til at hente garn i butikken. Kig også efter vores nye tiltag, som er lige på trapperne, nemlig grydelapper.

 

Venlig hilsen

Ingegerd
På Specialvaregruppens vegne

Nyhedsbrev 26.07.2017

NYHEDSBREV den 26.7.17

Det er højsæson for Storms Hjørne – og det går strygende. Vi forventer en omsætning i juli måned på over 150.000 kr.. På bankkontoen står der 148.000.

Nogle af pengene bliver brugt til

 • Ventilator i kælderen
 • Flere reoler
 • Leje af garage til depot
 • Nyt køkkenvindue og indgangsdør er bestilt.
 • Sommerfest for frivillige den 26.8.

 

Vagtplangruppen er blevet udvidet med et nyt medlem, Ingegerd.

Transportgruppen mangler forstærkning her i ferietiden. Man kan via foreningens hjemmeside under Smartplan tilmelde sig både som butiksvagt og frivillig.

 

Vi vil gerne takke alle de frivillige for den store opbakning under forberedelsen til og afviklingen af Starbåds VM. Der var mange på banen, og det blev en god periode for Storms Hjørne med en fin omsætning toppende den 8.7.. Sejlerne fandt ikke rigtig frem til os, men det gjorde turisterne! Så tak for indsatsen, og vi håber, at nogle af jer har fået lyst til at være aktive butiksvagter også i fremtiden. Man kan jo booke sig ind på vagtplanen med ”en gammel rotte” og få en masse tips.

IZETTLE , det nye kassesystem, fungerer godt og bliver en af de nærmeste dage suppleret med Mobile-Pay betaling.

Rengøring: Arbejdshesten Aps har på opfordring sendt Storms Hjørne et tilbud på rengøring. Frands vil fremlægge dette på mødet den 7.8.

Ønskes der flere detaljer fra bestyrelsesmødet den 25.7., kan referatet læses på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Infogruppen

Troense, den 26.7.17

 

SPECIALVAREGRUPPENS INDSLAG

 

Frivillig-møde: Specialvaregruppen har indkaldt til frivillig-møde den 7.8.17 kl. 19.00. Formålet med mødet er primært at afslutte drøftelserne  om emner, som ved sidste møde den 14.6 måtte vige pladsen for StarbådsVM. Derudover tages de emner op, som man ønsker bliver drøftet.

Husk tilmelding til mødet samt indsendelse af forslag til dagsorden senest den 31.7.17. Send gerne e-mail til specialvare-gruppen@stormshjorne.dk.

Projekt ”Troense-håndklædet”:  Tak for den overvældende interesse, der har været for projektet – både til Jer, som har strikket, eller stadigvæk er i gang, og til Jer, som har købt håndklæder. Der er indkøbt en ny portion garn, specielt den meget populære mørkegrå, og vi har nu også en opskrift på en karklud i samme mønster som håndklædet, bare i mindre målestok. I er meget velkomne til at hente garn og opskrifter i forretningen.

Det store engagement, alle har lagt i projektet, har resulteret i, at forretningen allerede i begyndelsen af sommeren donerede kr. 1.000.- til Kræftens Bekæmpelses Svendborg-afdeling, som kvitterer med et stort og taknemmeligt ”Tak”. Vi forventer at kunne donere endnu et beløb i løbet af efteråret.

Stougaard-grisen:  Den tøsingske velfærdsgris er blevet rigtigt godt modtaget. Tilbagemeldinger fra kunderne er, at kødet er lækkert og mørt, portionernes størrelse er passende, og prisen er god. Bacon’en er fremragende. Vi får løbende nye udskæringer, og der er flere røgvarer og pålægsvarer på vej (bag-selv-leverpostej, rullepølse osv.). Husk at kigge i fryseren!

 

 

Hilsen

Specialvaregruppen.

Nyhedsbrev 28.05.2017

NYHEDSBREV 25.5.17

Bestyrelsen har holdt møde den 23. maj. Mødereferatet vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

Den økonomiske situation er fortsat god, så god at vi besluttede at bestille ny indgangsdør og nyt køkkenvindue. Til gengæld kaster vi os ikke ud i indkøb af et nyt, avanceret og dyrt kassesystem, som ellers har været på tale. Vi fortsætter med det gamle kasseapparat, som alle nu er fortrolige med. Det vil så blive suppleret med en smartphone til mobile-Pay. Vi vil fortsat prismærke alle varerne og ikke anvende scanningskoder.

I den nærmeste fremtid vil vi opdatere medlemslisten og listen over aktive butiksvagter.

Stella og Ingegerd er ansvarlige for Storms Hjørnes samarbejde med arrangørerne af VM for Starbåde. Vi vil udvide åbningstiderne i perioden med en time ( kl. 8 – 12 og 15 – 19), og vagtskemaet giver mulighed for fire butiksvagter samtidig. Vi vil indkøbe varer målrettet sejlerne og deres familier og andre tilskuere.

Bestyrelsen besluttede, at der to gange om året foretages hovedrengøring i butikslokalerne. Tilmelding er frivillig. Rengøringen sker mellem to vagter, og så hygger vi os bagefter.

Der har været kritik af kommunikationen i Storms Hjørne. En opdateret udgave af Håndbogen er på trapperne, og med to nye opslagstavler med forskellige formål håber vi at kunne forbedre informationsniveauet.

Vigtigt:
Kalenderen på disken bruges til beskeder mellem butiksvagterne fra dag til dag.

Dagligvaregruppens indkøbsliste, der ligger sammen med kalenderen, bruges til forslag til indkøb ved næste indkøbstur; dvs. varer, der er udsolgt (eller tæt på).

Opslagstavlen ved pakkebordet bruges til beskeder og informationer af mere generel karakter, f.eks. kommentarer, tjek af udløbsdatoer på hylderne, forslag til nye varer, gode ideer etc.

Opslagstavlen i køkkenet er tænkt til informationer, som kan have interesse i længere tid (f.eks. invitationer til arrangementer, vagtplaner, økonomi og lign.).

For fremtiden vil det sidste Nyhedsbrev og bestyrelsesreferatet hænge på opslagstavlen i køkkenet og derefter blive samlet i en mappe i tobaksskabet.

Bestyrelsen har planlagt følgende arrangementer for butiksvagter og frivillige:

Frivilligmøde afholdes onsdag den 14. juni kl. 19 i butikken.
Temaer: Vagtplan (Frands og Thomas), VM arrangement (Ingegerd og Stella), kassesystem med mobil-Pay (Thomas), vareafhentning (Frands).

Sommerfest afholdes lørdag den 26.8.

Venlig hilsen
Info-gruppen
25.5.17

————————————————————————————————————————

NYT FRA SPECIALVAREGRUPPEN

NYT PRODUKT PÅ VEJ I VORES FRYSER:

STOUGAARDGRISEN

En velfærdsgris med trynen solidt plantet i den tøsingske jord

For et års tid siden besluttede Mette og Martin Stougaard sig for at bruge deres mangeårige erfaring med konventionel svine-drift til at skabe de helt rette rammer for en lille besætning af svin, som opdrættes under forhold, der vil gøre enhver gris misundelig: fritgående i en åben lade med adgang til vand og foder og masser af halm og halmballer til at finde en god plads til en lur, og et stort udendørs areal med plads til at rode i jorden, snuppe sig en tot græs – og et mudderbad. Dyrene er ikke økologiske, men brugen af medicin er ad naturlig vej blevet meget stærkt begrænset, da dyrene aldrig er syge.

Mette og Martin regner med at være klar med den første sending svinekød om 2-3 uger. Kødet forventes at være af høj kvalitet, og vi glæder os til at medvirke til at udbrede kendskabet til dette gode initiativ – den fynske velfærdsgris, som kan besøges på Vornæsvej 21, altså mindre end 10 km fra Troense. Mere lokalt kan det ikke blive!

Vi har aftalt at forhandle kødet i udskæringer, som passer en lille husholdning. Følg med på vores opslag i udhængsskabet og i forretningen om sortiment og priser.

I Storms Hjørne kan du allerede nu hente en flyer, som fortæller mere om Stougaardgrisen og mulighederne for at bestille hele og halve dyr.

Venlig hilsen
Specialvaregruppen

Nyhedsbrev 02.05.2017

NYHEDSBREV – 1.5. 2017

Det går stadig godt i Storms Hjørne.

I påsken – og også i dagene før – var der livlig handel i butikken. Omsætningen i april måned når op over 80.000 kr. Ikke mindst Storms Dram og de nye øl fra Refsvindinge var i fokus.

Noget af overskuddet vil blive brugt til reparationer og indkøb af bl.a. et nyt avanceret kassesystem, der kan scanne stregkoder, modtage mobil pay og forenkle mange procedurer. Vi håber, at det hurtigt kan blive indarbejdet, så vi er trygge ved at betjene kassen under VM i Star-både, der finder sted fra den 29.6. til den 9.7. De mange mennesker i Troense vil ganske givet sætte deres præg, men hvor meget det vil betyde for forretningen, er svært at forudsige. Det er tanken, at vi f.eks. kunne levere grillpakker, drikkevarer og frugt. Vi vil samarbejde med Troense Bådelaug og koordinere vores indsats med dem. De dage, arrangementet finder sted, vil forretningen ekstraordinært være åben fra kl. 8 – 12 og 15 – 19 med mindst to vagter.

Derudover vil der ikke blive ændret på strukturen i Smartplans vagtskema. Vi vil fastholde de indarbejdede åbningstider. Selvfølgelig kan man som butiksvagt altid indgå individuelle aftaler, så det passer bedre i ens program. Jo mere fleksibelt, jo færre huller!

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27.4. vil blive lagt på hjemmesiden. Her vil der kunne læses detaljer.

INDLÆG FRA SPECIALVAREGRUPPEN

Projekt Troense-håndklædet – nu med karklud
Tak til alle, som har støttet ”Projekt Troense-håndklædet” – både til jer, som bidrager med arbejdskraft og til jer, som har købt de færdige arbejder. Alle støtter et godt formål, nemlig Kræftens bekæmpelse, og samtidigt er det hyggeligt at mødes og ”snakke håndklæder”.

Vi valgte at bestille garn hjem i 4 farver, og det er tydeligt, at den mørkegrå er meget populær, ja faktisk er den så populær, at køberne står i kø for at købe de færdige håndklæder. Vi har måttet oprette en venteliste!

Derfor er endnu en sending mørkegråt garn på vej, og vi glæder os til at udlevere det til de dygtige ”strikkere”.

Flere har efterspurgt karklude, og ”prototypen” er ved at være klar. Mønsteret er næsten en kopi af håndklædemønsteret, bare i mindre målestok. Et hurtigt og nemt lille håndarbejde, og ved at strikke karklude, bliver alle garnrester brugt hen ad vejen.

Det mørkegrå garn, karklude-prototypen, samt opskrift på karklud forventes at være klar i forretningen i slutningen af uge 18.

Venlig hilsen

Infogruppen

Nyhedsbrev 05.04.2017

Der var møde i Storms Hjørne den 14. marts om VM for Star-både, der finder sted fra den 29.6 – 8.7.17. Oplægget blev holdt af Flemming Sørensen og Torsten Jacobsen fra sejlklubben. Mange butiksvagter og frivillige deltog og nød de lækre smagsprøver (pølse, ost og vin).

Der er stormøde om arrangementet den 20. april. De mange sejlere og deres familier kommer til Troense – og til Storms Hjørne!
Ud over et øget antal butiksvagter, vil der blive brug for frivillige til at servicere de besøgende (f.eks. grillpakker, madpakker, frugt og drikkevarer). Vores tilbud skal senere aftales og koordineres med arbejdsgruppen, Grete Sommer og Anne Mette. Hvis man er interesseret i at hjælpe til ved arrangementet, kan man skrive sig på en liste, der ophænges i butikken på reolen under varmepumpen.
 • Bestyrelsen holdt møde den 28.3. Referatet lægges på hjemmesiden. Thomas orienterede om et nyt kassesystem, som skal være indkørt inden VM.
 • Bestyrelsen følger udviklingen ang. salg/køb af Slotsalleen 2. Vores lejekontrakt er blevet tinglyst. Vigtigt at en evt. køber er bekendt med vores erhvervslejemål rent juridisk.
 • På generalforsamlingen blev der fremsat et forslag om en daglig leder i Storms Hjørne. Bestyrelsen var enig om, at foreningens struktur ikke harmonerer med en daglig leder. Vi er en forening af frivillige, hvor de nedsatte arbejdsgrupper har selvbestemmelse og ansvar på egne områder. En daglig leder skulle endvidere være i butikken 7 dage om ugen året rundt. Af hensynn til koordinering ved større arrangementer (f.eks. fødselsdag), foreslår bestyrelsen, at der nedsættes en tværgående gruppe med overblik over samtlige tiltag og aftaler.
 • Infogruppen tager sig af meddelelser til foreningens medlemmer, primært butiksvagter og frivillige (nye varer, nye rutiner, møder etc.). Ønsker en arbejdsgruppe at kontakte medier eller opdatere Facebook, ligger initiativet hos gruppen selv.
 • Der har rigtig været gang i pindene! Det vrimler frem med færdigstrikkede Troense-håndklæder i mange farver. De kan ses i butikken nu.
 • Omsætningen i Storms Hjørne var i marts måned 76.170 kr.. Flot resultat. Der er mange nye specialvarer i butikken, bl.a. den nye æblebrændevin, Storms Dram, der er på tilbud til og med den 12. april.
          Venlig hilsen
          Info-gruppen

Aqua Vitae Sydfyn

Aqua Vitae Sydfyn

Eau de vie’er – klare frugtbrændevine

Filippa. Æble-eau de vie. 40%/0,35 l.

Brændevin brændt på det (verdens)kendte sydfynske æble, hvis modertræ – der bar frugt første gang i 1883 – lever endnu. Dette æbles vinøse og karakteristiske smag, som de fleste kender fra egen, forældres eller bedsteforældres have, giver en hel fantastik æble-eau-de-vie.

Ingrid Marie. Æble-eau de vie. 40%/0,35 l.

Brændevin destilleret på det fynske æble, Ingrid Marie; modertræet, der bar frugt første gang i 1915, lever endnu. Dette fantastiske æble giver en meget karakteristisk og “egen” – på den fede måde! – brændevin. Ingrid Marie-æblet er i høj grad til stede i såvel smag som aroma.

Sydfynske Æbler. Æble-eau de vie. 40%/0,35 l.

Brændevin brændt på fortrinsvis Elstar, der er mange danskeres favoritæble. Forståeligt nok, for sødme og syre er virkelig i dette æble i sjælden harmoni med hinanden. Elstar er en hollandsk krydsning – fra 1955 – af Golden Delicious og Ingrid Marie. Ganske som dette æble er velegnet til såvel spise- som køkkenbrug, er det også fortræffeligt til at lave brændevin af.

Conference. Pære-eau de vie. 40%/0,35 l.

Conference har sit lidt besynderlige navn fra fremavlerens præsentation på en frugtudstilling i England i slutningen af 1800-tallet. På udstillingen – konferencen – havde pæren ikke nået at få navn, så et lyst hoved foreslog navnet Conference. Eau-de-vie med en meget fin, let sødlig pæresmag.

Doyenné de Comice. Pære-eau de vie. 40%/0,35 l.

Pærebrændevin destilleret på en fransk pære – Doyenné de Comice – fremavlet i midten af 1800-tallet. I Danmark – hvor den ofte blot går under navnet Doyenne – har den været dyrket siden 1888. En stor og lidt klodset pære, der på denne vis ikke lever op til sit smukke navn. Det gør den til gengæld i brændevinssmagen, der er god og meget “pæret” brændevin – nok det pæredestillat, der kommer tættest på den længere sydpå mest anvendte Williams-pære.

Rondo. Drue-eau de vie (sydfynsk ”grappa”). 40%/0,35 l.

Brændevin brændt på druer fra egen vingård. Kan med lidt forsigtighed sammenlignes med en italiensk Grappa.

Blomme. Eau de vie. 40%/0,35 l.

Brændevin brændt på Stanley sveskeblommer fra Langeland. Raffineret, sødlig blommesmag med en tydelig mandeltone – det tætteste man kommer på en dansk version af slivovitz, nationaldrikken på Balkan og store dele af Østeuropa.

Solbær. Eau de vie. 40%/0,35 l.

Unik brændevin brændt på sydfynske solbær. Den særlige både søde og let bitre solbærsmag kommer fin til udtryk i denne eau de vie.

Kirsebær. Eau de vie. 40%/0,35 l.

Brændevin brændt på Stevnsbær – surkirsebær. Helt fantastisk kirsebærsmag med en undertone af mandel – kan sammenlignes med de allerbedste udgaver af “Kirchwasser” som de kendes i Sydtyskland, Østrig og Schweiz.

Sydfynske Æbler. Æble-eau de vie. 40%/0,20 l.

Brændevin brændt på fortrinsvis Elstar, der er mange danskeres favoritæble. Forståeligt nok, for sødme og syre er virkelig i dette æble i sjælden harmoni med hinanden. Elstar er en hollandsk krydsning – fra 1955 – af Golden Delicious og Ingrid Marie. Ganske som dette æble er velegnet til såvel spise- som køkkenbrug, er det også fortræffeligt til at lave brændevin af.

Fadlagrede æblebrændevine

Sydfynsk Kalva. Æble-eau de vie lagret på egefad. 40%/0,35 l.

Fadlagret brændevin brændt på fortrinsvis Elstar, der er mange danskeres favoritæble. Forståeligt nok, for sødme og syre er virkelig i dette æble i sjælden harmoni med hinanden. Elstar er en hollandsk krydsning – fra 1955 – af Golden Delicious og Ingrid Marie. Ganske som dette æble er velegnet til såvel spise- som køkkenbrug, er det også fortræffeligt til at lave brændevin af. Brændevinen lagres op til et år på franske egefade. Den relativt korte lagring sikrer, at Sydfynsk Kalva bevarer en dansk – fynsk! – æblekarakter, så den til trods for artsfællesskab med den franske Clavados er helt sin egen.

Sydfynsk Kalva. Æble-eau de vie lagret på egefad. 40%/0,20 l.

Fadlagret brændevin brændt på fortrinsvis Elstar, der er mange danskeres favoritæble. Forståeligt nok, for sødme og syre er virkelig i dette æble i sjælden harmoni med hinanden. Elstar er en hollandsk krydsning – fra 1955 – af Golden Delicious og Ingrid Marie. Ganske som dette æble er velegnet til såvel spise- som køkkenbrug, er det også fortræffeligt til at lave brændevin af. Brændevinen lagres op til et år på franske egefade. Den relativt korte lagring sikrer, at Sydfynsk Kalva bevarer en dansk – fynsk! – æblekarakter, så den til trods for artsfællesskab med den franske Clavados er helt sin egen.

Krydderbrændevine
Kvan. 40%/0,35 l.

Frugtbrændevin på forskellig frugt, destilleret to gange og tilsat vild Kvan. Krydderbrændevin velegnet til frokostbordet. Kvan vokser både vildt i den danske natur og i kultiveret form i køkkenhaver hist og her. Kvan er en gammel kulturplante, der omtales i sagaerne og allerede i vikingetiden blev dyrket i såkaldte kvangårde – forløbere til de senere kålgårde der igen er forløbere til vore dages køkkenhaver. Dens latinske navn er archangélica – ærke-engel – og årsagen hertil er, at kvan rummer så mange kvaliteter som lægeplante og råvare i køkkenet, at man førhen anså det for sikkert, at den blev givet til menneskeheden af en engel. I middelalderen blev Kvan anvendt i store mængder som lægemiddel mod pest.

Krondild. 38%/0,35 l.

Æblebrændevin brændt på Jonagored og Elstar, krydret med krondild fra Aqua Vitae Sydfyns egen urtehave. Udviklet i samarbejde med kokken Thomas Hermann, køkkenchef på restaurant Nimb i Tivoli. Egner sig fortrinligt til fisk – og frokostbordet i øvrigt.

Kirsebær Ratafia. 35%/0,35 l.

Frugtbrændevin på forskellig frugt, destilleret to gange og krydret med kanel, nelliker, brun farin og økologisk kirsebærsaft. Opskriften hentet i en dansk kogebog fra 1852 – og gengives på flaskens etiket.

Kirsebær Ratafia. 35%/0,20 l.

Frugtbrændevin på forskellig frugt, destilleret to gange og krydret med kanel, nelliker, brun farin og økologisk kirsebærsaft. Opskriften hentet i en dansk kogebog fra 1852 – og gengives på flaskens etiket.

Kirsebær Ratafia. 35%/0,1 l.

Frugtbrændevin på forskellig frugt, destilleret to gange og krydret med kanel, nelliker, brun farin og økologisk kirsebærsaft. Opskriften hentet i en dansk kogebog fra 1852 – og gengives på flaskens etiket.

Jægerdram. 40%/0,20 l.

Brændevin af morgenbitter-type. Frugtbrændevin krydret – som det forkyndes på etiketten – med ” – krydderurter, morgendis og frostklare vinterdage!” Samme sted kan man læse de gamle, men vise ord: ”Aldrig lyves der så meget som før et valg og efter en jagt!”. Indholdet i ”Jægerdram” og ”Lystfiskerdram” er det samme. Lommelærkeflaske med patentprop af procelæn.

Lystfiskerdram. 40%/0,20 l.

Brændevin af morgenbitter-type. Frugtbrændevin krydret – som det forkyndes på etiketten – med ” – krydderurter, morgendis og frostklare vinterdage!” Samme sted kan man læse de gamle, men vise ord: ”Små fisk kan blive større, store fisk bliver aldrig mindre!”. Indholdet i ”Jægerdram” og ”Lystfiskerdram” er det samme. Lommelærkeflaske med patentprop af procelæn.

Lommelærken. 40%/0,20 l.

Frugtbrændevin på forskellig frugt, destilleret to gange og tilsat vild Strandmalurt. En brændevin i helt i den fynske maler, Johannes Larsens ånd. En af hans lærketegninger pryder etiketten, og samme sted kan man læse hans vise ord: ”Der er intet værre end hyklere og små snapseglas!”. Lommelærkeflaske med patentprop af procelæn.

Økologiske brændevine>

Filippa Økologisk. 40%/0,35 l. Vinder af ”Økologisk Guld 2009”.

Brændevin brændt på det (verdens)kendte sydfynske æble, hvis modertræ – der bar frugt første gang i 1883 – lever endnu. Dette æbles vinøse og karakteristiske smag, som de fleste kender fra egen, forældres eller bedsteforældres have, giver en hel fantastik æble-eau-de-vie. Denne økologiske variant er lavet på æbler fra en plantage beliggende helt ned til vandet på Horne Land.

Filippa Økologisk. 40%/0,1 l. Vinder af ”Økologisk Guld 2009”.

Brændevin brændt på det (verdens)kendte sydfynske æble, hvis modertræ – der bar frugt første gang i 1883 – lever endnu. Dette æbles vinøse og karakteristiske smag, som de fleste kender fra egen, forældres eller bedsteforældres have, giver en hel fantastik æble-eau-de-vie. Denne økologiske variant er lavet på æbler fra en plantage beliggende helt ned til vandet på Horne Land.

Kvan. 40%/0,35 l.

Frugtbrændevin brændt på økologiske æbler, destilleret to gange og tilsat økologisk Kvan. Krydderbrændevin velegnet til frokostbordet. Kvan vokser både vildt i den danske natur og i kultiveret form i køkkenhaver hist og her. Kvan er en gammel kulturplante, der omtales i sagaerne og allerede i vikingetiden blev dyrket i såkaldte kvangårde – forløbere til de senere kålgårde der igen er forløbere til vore dages køkkenhaver. Dens latinske navn er archangélica – ærke-engel – og årsagen hertil er, at kvan rummer så mange kvaliteter som lægeplante og råvare i køkkenet, at man førhen anså det for sikkert, at den blev givet til menneskeheden af en engel. I middelalderen blev Kvan anvendt i store mængder som lægemiddel mod pest.

Frugtbrændevin. Krydret med solbærsaft. 40%/0,35 l.

Frugtbrændevin brændt på økologiske æbler, destilleret to gange og tilsat økologisk solbærsaft. Sød og venlig brændevin, der gør sig godt alene efter et godt måltid, samt til ost og kaffe.

Distilateur. Stærk, ufiltreret æble eau de vie. 50%/0,2 l.

Økologisk æblebrændevin brændt på Lobo og Courtland fra en plantage beliggende helt ned til vandet på Horne Land. Ufiltreret og derfor med en helt fantastisk æblearoma -brændevinsbrænderens egen favorit. Med 50% vol. er lever denne stærke og livgivende brændevin op til de kloge ord som tilskrives T. Florentinus (1223-1303) og gengives på etiketten: “Brændevin er alle lægemidlers moder og dronning!”