Nyhedsbrev december 2019

 

page1image19091936

 

Storms Hjørne – NYHEDSBREV – december 2019

Siden sidst:

• Medlemstal
Medlemstallet i Storms Hjørne er nu på 229. Det er dejligt, at så mange støtter butikken. Medlemstallets størrelse har stor betydning, dels når foreningen søger fonde til forbedringer, dels viser det også, at mange ønsker butikkens fortsatte eksistens.
Hvis nogle af medlemmerne kunne tænke sig at hjælpe til i Storms Hjørne, kan de henvende sig i butikken. Her kan man blive informeret om det at være butiksvagt og frivillig. Man står aldrig alene i butikken, hvis man ikke ønsker det.

 • Igen i år støttede Storms Hjørne Operation Dagsværk. To gymnasieelever sørgede den 6. nov. for, at der bl.a. blev luget og fejet rundt om hele butiksbygningen. Et dagsværk er på 5 timer og lønnes med 350 kr. Pengene gik denne gang til uddannelse for unge handicappede i Uganda.
 • Julearrangementet den 1. dec. forløb rigtig godt. Træet blev tændt, og der blev sunget og danset på torvet. Det var glædeligt at se så mange børnefamilier! Mange fandt vej ind i butikken til velsmagende glögg og lækre smagsprøver – et vellykket samarbejde mellem Beboerforeningen og Storms Hjørne.

  Borgmesterbesøg:

  Borgmester Bo Hansen og kommunaldirektør Erik Melgård Bendorf har ønsket at besøge Storms Hjørne, og datoen for mødet blev onsdag d. 4. december kl. 10-11. Fra foreningen deltog Lise Dengsøe, formand, Frands Dalgaard, kasserer og Henning Vilhelmsen, repræsentant for dagligvareindkøbsgruppen.

  Borgmesteren og kommunaldirektøren har i dette efterår arrangeret besøg hos mange dagligvarebutikker i kommunens forskellige lokalområder med den hensigt at indkredse lokalområdernes egenart, behov og udviklingsmuligheder, alt sammen med det højere formål at kunne fastholde Svendborg som en attraktiv bosætningskommune for især unge familier og ikke mindst at give denne positive udvikling endnu et skub.

  Vi fra Storms Hjørne fortalte om, hvordan vi som en forening, der har det usædvanlige formål at drive en butik, er opbygget: Ca. 40 frivillige som butiksvagter, dagligvareindkøbere, specialvareindkøbere, arbejdsgrupper af mere administrativ karaktero.a. Frivilligmøder hver anden måned, hvor den daglige drift, nye tiltag etc. debatteres og besluttes. Vi betonede det fællesskabsorienterende i ’projekt Storms Hjørne’ som en styrke for vores lokalsamfund, fordi det opbyder et meningsfuldt arbejdsfællesskab for de, der ønsker at deltage i et sådant og generelt giver et tilbud om lokal og dermed bæredygtig handel, og at Troense på denne måde ligger langt væk fra en traditionel og stillestående forstad. Vi understregede imidlertid også, at Storms Hjørne kun er ét af byens mange aktiver, og at Storms Hjørne skal ses som en del af den pakke man får ved at bosætte sig i Troense: Skov, kyst, strande, havn, historiske huse, foreninger, aktiviteter, tæt på skole og institutioner og med Storms Hjørne også en dagligvarehandel.

Borgmesteren og kommunaldirektøren viste stor interesse for vores butikskoncept gennem deres deltagende spørgsmål til både økonomien og organiseringen af foreningen. Ikke mindst spurgte de til indsatsen fra frivilliggruppen. De gav os det indtryk, at Troense udefra ses som et ressourcestærkt lokalområde, og at vi kan, hvad vi vil. Ingen tvivl om, at man på det politiske og forvaltningsmæssige niveau er stolt over Troense! Måske blev kommunalrepræsentanterne inspireret og fik gode idéer til det videre arbejde med at gøre Svendborg endnu mere attraktiv at bo i.

Kødgruppen:

Indkøberne af kød har sørget for, at forretningens frysere er fyldt med fine produkter fra Hindsholm (svinekød), Toftegaard (oksekød) og Allegaarden (kylling).

Alle tre producenter er fynske og med rette stolte af deres produkter, som vi forhandler i mange forskellige udskæringer, foruden grillpølser af lam, okse og svinekød samt færdiglavede lamme- og kyllingefrikadeller.

Her i juletiden er det værd at bemærke, at vi har rå leverpostej fra Toftegaard lige til at bage i ovnen til julebordet. Desuden har vi røget kyllingebryst fra Allegaarden, magert og lækkert til f.eks. stuvet spinat – eller prøv det i en moderne udgave af brunkål!

Vi gør opmærksom på, at vi meget gerne modtager bestillinger. Hindsholm og Toftegaard leverer kort efter bestilling er foretaget. Allegaarden har seks vareture om året. Vareturene for 2020 er endnu ikke offentliggjort, men næste varetur bliver formodentlig i januar.

Hvis I ønsker at høre nærmere om produkterne eller afgive bestilling, er I velkomne til at henvende jer til

Ingegerd Størling tlf. 21858883

Konkurrence:

Kom ind i Storms Hjørne inden den 20. dec. og deltag i konkurrencen om det flotte kagehus lavet af Ingrid. OBS – konkurrencen er kun for børn!

Mangler du gaveideer, kan du finde mange spændende ting i butikken. Vi har en gavereol med færdige pakker.

HUSK vi har lukket den 24., 25., 26. og 31. dec. + 1. jan.

Bestyrelsen har holdt møde den 18. nov. og den 10. december. Referaterne kan findes på foreningens hjemmeside: www.stormshjorne.dk Vi opfordrer alle til at sende indlæg til Nyhedsbrevet.

Møder:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14.jan. kl. 19.

Bestyrelsesmøde torsdag den 23. jan. kl. 19

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. feb. Kl. 18.30

Frivilligmøde tirsdag den 21. jan. kl. 19

Generalforsamling onsdag den 26. feb. Kl. 19

GOD JUL OG GODT NYTÅR!

Venlig hilsen
Gerd, Margit og Vibeke

Info-gruppen

Følg også Storms Hjørne på Facebook.

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2019

Mandag den 18.02.2019 kl. 19 på Hotel Troense

Regnskab og budget tilgår her via link når det er færdigbehandlet af foreningens eksterne revisor.

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
 5. Budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag (Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
 8. Eventuelt

På valg :

Formand: Thomas Dam Jensen, villig til genvalg

Næstformand: Knud Helles, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Lise Dengsøe, villig til genvalg

Suppleant: Alice Høltzel, villig til genvalg

Suppleant: Vagn Axelsen, ønsker ikke genvalg

Revisor: Torsten Jacobsen, villig til genvalg

Revisor: Erik Dahl, villig til genvalg

Nyhedsbrev 10.10.2018

Dagli´Brugsen Sundhøjs lukning får ikke de store konsekvenser for Storms Hjørne. Uddeleren i Landet Brugs har været meget imødekommende og tilbudt os de samme indkøbsvilkår som før. Fredag den 5. okt. kørtes første indkøbstur til Landet.
Foreningen har fået et nyt mailsystem, MailChimp, der bl.a. organiserer medlemslisten, som nu automatisk opdateres, når man melder sig ind via hjemmesiden.
Systemet vil forhåbentlig lette kommunikationen til medlemmerne.

På info-gruppens vegne
Vibeke

 

*  *  *  *  *  *

Den 3.10.18 fik Storms Hjørne overrakt Pæreskudernes donation – en ny skabsfryser med glaslåge! Denne flotte donation er på alle måder en stor hjælp – ikke bare økonomisk, men en sådan fryser har været på ønskesedlen i lang tid, idet den er langt mere pladsbesparende og brugervenlig, og passer bedre ind i det øvrige ”møblement”. Den præsenterer varerne meget bedre, det vil helt sikkert forøge kundernes interesse for vores store udvalg af frosne dagligvarer og kød.
”Afdelingen for salg af lokale kød-produkter” takker mange gange – og dette fine tiltag skal naturligvis fejres med et fantastisk medlemstilbud:

 

Svineklump fra Stougårds fritgående svin – normalpris kr. 70.- pr kg.
Medlemstilbud: kr. 50.- pr kg.

 

Tilbuddet gælder fra den 12.10.18 og så længe lager haves. Det er et stærkt begrænset parti.
Vores medlemstilbud opbevares i den lille kummefryser, som er placeret ved siden af vores nye fryser.
Svineklump er magert kød, som passer perfekt til efterårets gryderetter. Hvem husker ikke den legendariske ”enebærgryde” fra Karolines kogebøger i 80’erne, hvor der ikke blev sparet på mælkeprodukter med højt fedtindhold – 38% fløde og cremefraiche var et ”must”. I 2018 vil mange foretrække en lidt mere mager udgave, men det går ikke ud over den gode smag af fint svinekød.
Et helt stykke svineklump, ølbraiseret i en gryde sammen med årstidens rodfrugter – eller en gryderet med svineklump og vores dejlige lokale æbler er heller ikke dårligt!
God fornøjelse.

Venlig hilsen
Karin Fisch-Thomsen og Ingegerd Størling

Nyhedsbrev 04.09.2018

Det går fortsat godt i Storms Hjørne.

Der er kommet nye butiksvagter og nye medlemmerhen over sommeren.
Meget glædeligt!

Økonomi
Turistsæsonen har været længere og mere intens i år; det kan ses på omsætningen i august, der ligger på 8.000 kr. mere end sidste år.
Skat har meddelt, at vi på baggrund af den skattepligtige indkomst i 2016 (medregnet de 49.000 kr. vi fik fra Mærskfonden) skal betale 16.500 kr. i skat.
Frands har i denne måned fremlagt halvårsregnskabet, balancen var tilfredsstillende sammenlignet med resultaterne fra 2017.
Sommerfesten
Sommerfestenfor de frivillige blev som tidligere år afholdt i telt i baghaven – med stor velvilje fra den nye lejer.
Det var en god fest med fin opbakning med i alt 27 deltagere, der medbragte velkomstdrink, forret, salater desserter, mm.. Foreningen gav tilskud i form af grillkød og 10 flasker vin. Festen er fra bestyrelsens side tænkt som en anerkendelse af den store indsats, de frivillige lægger i Storms Hjørne.

Ny vagtplansordning
Birte Hansen har på frivilligmødet den 19.9. fremlagt en ny vagtplansordning med teams á max 4 butiksvagter, der er ansvarlige for et fast ugemodul. Det er tanken, at der efter tre måneder skiftes team, så de frivillige lærer hinanden bedre at kende. Også den faste ugedag kan ændres efter de tre måneder.
Den nye ordning vil træde i kraft den 20. oktober og evalueres efterfølgende i januar.
Referater fra bestyrelsesmødet den 12.9. og frivilligmødet den 19.9. ligger på foreningens hjemmeside www.stormshjorne.dk
Kommende møder
Bestyrelsesmøde: den 4. okt.
Frivilligmøde: den 22. nov.

På info-gruppens vegne
Vibeke

Nyhedsbrev 30.06.2018

Foreningen Storms Hjørne har nu 119 medlemmer. Butikken drives som bekendt af frivillige, hvoraf der er 45 (butiksvagter, indkøbere og hjælpere). Vi vil gerne være flere.

Økonomien er udmærket, og vores kasserer er tilfreds.
Turistsæsonen – vores højsæson – er i gang, det ses bl.a. på salget af specialvarer.

Spild/svind: vi bør bruge ordet spild i stedet for svind.
Vi er enige om, at det er vigtigt for økonomien, at der dagligt registreres spild, og at der følges op på dette spild af indkøberne. Men de månedlige sammentællinger og oversigter er opgivet. Det store arbejde står ikke mål med resultaterne.

Fødevarekontrollen har været på besøg, og vi fik vores anden smiley.

Specialvareindkøbernes kompetencer og ansvarsområder er blevet præciseret på sidste bestyrelsesmøde. Det gælder indkøb, prisfastsættelse, mærkning samt opsætning på hylderne.
Den flade struktur med selvkørende grupper er vigtig at bevare; den er altafgørende for kontaktpersonernes engagement.
De enkelte indkøbsgrupper fastsætter selv prisen på varerne. Så vidt muligt følges de avancer, som leverandørerne har anbefalet. Butiksvagter kan ikke på eget initiativ ændre priser, lave nye tilbud etc. I tvivlstilfælde har kassereren det sidste ord.

Kunst
Vi har fået en ny udstilling med Anne Marie Johansens billeder. Anette Bøtter, Mai-Britt Schultz, Ib Nielsen og Olaf Søndberg er fortsat repræsenteret med billeder og postkort i butikken – med lokale motiver, herunder havfruer.

 

INGEGERD: TROENSE HÅNDKLÆDET

TIDER OG FARVER SKIFTER – Troense håndklædet og karklud i nye farver og kvalitet.

Mange tak til alle I, som har støttet Storms Hjørnes ”Projekt Troense håndklædet”, både med at strikke håndklæder og med at købe de færdige produkter.

Der har været lidt stille omkring projektet et stykke tid, men det lever i bedste velgående. I løbet af den næste uges tid vil der blive doneret ca. kr. 700.- til Kræftens Bekæmpelse – kr. 25.- pr. håndklæde, som er solgt i forretningen. I sommeren 2017 donerede vi 1.000 kr. Alt i alt et flot bidrag.

Nu er tiden inde til 2 nye tiltag:

– Helt i tråd med Storms Hjørnes politik om at prioritere økologiske produkter, der hvor det giver mening, vil vi for fremtiden kun indkøbe økologisk garn til brug for ”strikkerne”.

Overgangen til økologisk garn sker i takt med, at vores lager af almindeligt garn tømmes.

– Vi har indkøbt garn i 3 nye, dejlige farver. Flere farver kommer til hen ad vejen.

Det økologiske garn er lidt dyrere end det almindelige garn, og prisen på et færdigt produkt vil derfor stige lidt. Nye priser: kr. 80.- for et færdigt håndklæde, hvoraf kr. 25.- går til Kræftens Bekæmpelse, og kr. 40.- for karkluden hvoraf kr. 12,50 går til Kræftens Bekæmpelse. Som noget nyt i sortimentet har vi også en hæklet vaskehandske til kr. 40.- heraf går 12,50 til Kræftens Bekæmpelse.

Har du lyst til at være med til at strikke eller hækle? Så kig forbi forretningen og se de nye farver. Garn og opdaterede opskrifter er klar på hylderne i Storms Hjørne lørdag den 30.6.18.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Referater af frivilligmødet den 12.6. og bestyrelsesmødet den 13.6. kan læses på foreningens hjemmeside www.stormshjoerne.dk

HUSK
Frivilligfest den 31. august
Frivilligmøde den 19. september

 

Venlig hilsen

På Info-gruppens vegne

Vibeke

Nyhedsbrev 30.05.2018

Det er sommervejr nu – og gid det vil vare ved mange uger.

 • Salget i Storms Hjørne er stabilt, men indkøbsmønstret uforudsigeligt!
 • Opgørelsen over svind i marts og april måned er endnu ikke færdigbehandlet, men vil blive diskuteret af bestyrelsen ved det næste møde den 13. juni.

 Husk:

Frivilligmøde den 12.6. med tilmelding senest den 5.6.

Festudvalg til forberedelse af sommerfesten den 31.8. har tilmelding den 10.6.

Venlig hilsen
Vibeke

På info-gruppens vegne

 

Allégårdens junileverance: lam/kylling/kalkun

Sommer og grilltid nærmere sig hastigt…..

 Vil du være godt forberedt til lune sommeraftener med grill i haven, har du nu mulighed for at sikre dig lækre råvarer (lam, kylling og kalkun) fra Allégaarden

 Den næste levering til STORMS HJØRNE finder sted

torsdag den 14. juni

Skriv dig på bestillingslisten hos vore butiksfrivillige – og betal ved afhentning af varen

Vi ses hos STORMS HJØRNE

Venlig hilsen
Ingegerd og Karin

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2018

Lørdag den 24.2.2018 kl. 14 i Sognehuset

Regnskab, budget og dagsorden kan hentes her

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
 5. Budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
 8. Eventuelt

På valg :

Bestyrelsesmedlem: Frands Dahlgaard, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Matzen, villig til genvalg

Suppleant: Vagn Axelsen, ønsker ikke genvalg

Suppleant: Ole B. Larsen, ønsker ikke genvalg

Revisor: Torsten Jacobsen, villig til genvalg

Revisor: Erik Dahl, villig til genvalg

Nyhedsbrev 12.09.2017

Tak for en god sommer!
Vi har lagt sommerperioden bag os og kan se tilbage på en stor succes. Der har været rigtig mange kunder, og turisterne har været begejstrede for vores butik. Tak for indsatsen til alle. Det lover godt for fremtiden.

Frivilligmøde den 7.8.
Specialvaregruppen havde indkaldt til frivilligmøde den 7.8. i Mærskgårdens bibliotek. Der var fin opbakning til et konstruktivt møde.
Det blev besluttet at afholde disse møder hver anden måned – startende den 10. okt. – Detaljeret referat af mødet ligger på hjemmesiden.

Hjælperfelt
Thomas har efter mødet indført et ”hjælperfelt” i vagtplanen. Skriver man sig ind i dette felt, tilbyder man at komme inden lukketid og hjælpe til med kasseopgørelse, oprydning etc. Hvis vagtmodulet er blevet besat, er hjælperen ikke forpligtet på den regulære vagt.

Rengøring
Det blev besluttet at indgå aftale med rengøringsfirmaet Arbejdshesten om månedlig rengøring af butikken. Det skete første gang den 4. sept. med fint resultat.

Frivilligfest den 26.8.
Bestyrelsen afholdt sommerfest for butiksvagter og andre frivillige den 26.8. Der var god opbakning med 31 deltagere, som bidrog med lækre retter – forret, tilbehør og desserter – og endda musikindslag. Foreningen sponsorerede grillkød og nogle flasker vin. Bordplanen gjorde, at vi alle blev rystet godt sammen. Tak til alle for en vellykket fest.

Overordnede retningslinjer
Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til retningslinjer for balancen mellem dagligvarebutik og gavebutik. Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt, at der foreligger nogle forklarende retningslinjer til § 2 stk 2: ”At kunne servicere byens borgere, de besøgende sejlere og turister til området med et lille udvalg af dagligvarer, specialiteter og kvalitetsprodukter”. Og til stk. 3: ”At føre et udvalg af gaveideer, brugskunst og lokale postkort”, dels for at holde fast i den hidtidige praksis og som orientering om butikkens profil til kommende medlemmer.- Udkastet er vedhæftet som bilag til referatet fra bestyrelsesmødet den 6.9.. Referatet ligger på hjemmesiden.
Eventuelle kommentarer/ændringsforslag bedes sendt til: bestyrelsen@stormshjoerne.dk inden bestyrelsesmødet den 6.11.17.
Venlig hilsen
Vibeke
På Info-gruppens vegne

 

 

NYT FRA SPECIALVAREGRUPPEN

Hellevgaard
Hellevgaard har desværre meddelt, at de er i færd med en omlægning af deres produktion og arbejder på nye tiltag, hvorfor de ikke længere kan levere varer (rapsolie og mel) til os.

Projekt Troense-håndklæde
Selv om vi stadig modtager færdige håndklæder og karklude, er det glædeligt at konstatere, at der er så stor interesse for at købe de færdige produkter, at vi konstant må melde udsolgt! Vi håber, at det køligere eftersommer- og efterårsvejr igen sætter gang i strikkeriet, og vi har garn itil udlevering, så byens sygtige strikkere er hjertelig velkomne til at hente garn i butikken. Kig også efter vores nye tiltag, som er lige på trapperne, nemlig grydelapper.

 

Venlig hilsen

Ingegerd
På Specialvaregruppens vegne

Nyhedsbrev 26.07.2017

NYHEDSBREV den 26.7.17

Det er højsæson for Storms Hjørne – og det går strygende. Vi forventer en omsætning i juli måned på over 150.000 kr.. På bankkontoen står der 148.000.

Nogle af pengene bliver brugt til

 • Ventilator i kælderen
 • Flere reoler
 • Leje af garage til depot
 • Nyt køkkenvindue og indgangsdør er bestilt.
 • Sommerfest for frivillige den 26.8.

 

Vagtplangruppen er blevet udvidet med et nyt medlem, Ingegerd.

Transportgruppen mangler forstærkning her i ferietiden. Man kan via foreningens hjemmeside under Smartplan tilmelde sig både som butiksvagt og frivillig.

 

Vi vil gerne takke alle de frivillige for den store opbakning under forberedelsen til og afviklingen af Starbåds VM. Der var mange på banen, og det blev en god periode for Storms Hjørne med en fin omsætning toppende den 8.7.. Sejlerne fandt ikke rigtig frem til os, men det gjorde turisterne! Så tak for indsatsen, og vi håber, at nogle af jer har fået lyst til at være aktive butiksvagter også i fremtiden. Man kan jo booke sig ind på vagtplanen med ”en gammel rotte” og få en masse tips.

IZETTLE , det nye kassesystem, fungerer godt og bliver en af de nærmeste dage suppleret med Mobile-Pay betaling.

Rengøring: Arbejdshesten Aps har på opfordring sendt Storms Hjørne et tilbud på rengøring. Frands vil fremlægge dette på mødet den 7.8.

Ønskes der flere detaljer fra bestyrelsesmødet den 25.7., kan referatet læses på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Infogruppen

Troense, den 26.7.17

 

SPECIALVAREGRUPPENS INDSLAG

 

Frivillig-møde: Specialvaregruppen har indkaldt til frivillig-møde den 7.8.17 kl. 19.00. Formålet med mødet er primært at afslutte drøftelserne  om emner, som ved sidste møde den 14.6 måtte vige pladsen for StarbådsVM. Derudover tages de emner op, som man ønsker bliver drøftet.

Husk tilmelding til mødet samt indsendelse af forslag til dagsorden senest den 31.7.17. Send gerne e-mail til specialvare-gruppen@stormshjorne.dk.

Projekt ”Troense-håndklædet”:  Tak for den overvældende interesse, der har været for projektet – både til Jer, som har strikket, eller stadigvæk er i gang, og til Jer, som har købt håndklæder. Der er indkøbt en ny portion garn, specielt den meget populære mørkegrå, og vi har nu også en opskrift på en karklud i samme mønster som håndklædet, bare i mindre målestok. I er meget velkomne til at hente garn og opskrifter i forretningen.

Det store engagement, alle har lagt i projektet, har resulteret i, at forretningen allerede i begyndelsen af sommeren donerede kr. 1.000.- til Kræftens Bekæmpelses Svendborg-afdeling, som kvitterer med et stort og taknemmeligt ”Tak”. Vi forventer at kunne donere endnu et beløb i løbet af efteråret.

Stougaard-grisen:  Den tøsingske velfærdsgris er blevet rigtigt godt modtaget. Tilbagemeldinger fra kunderne er, at kødet er lækkert og mørt, portionernes størrelse er passende, og prisen er god. Bacon’en er fremragende. Vi får løbende nye udskæringer, og der er flere røgvarer og pålægsvarer på vej (bag-selv-leverpostej, rullepølse osv.). Husk at kigge i fryseren!

 

 

Hilsen

Specialvaregruppen.

Nyhedsbrev 28.05.2017

NYHEDSBREV 25.5.17

Bestyrelsen har holdt møde den 23. maj. Mødereferatet vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

Den økonomiske situation er fortsat god, så god at vi besluttede at bestille ny indgangsdør og nyt køkkenvindue. Til gengæld kaster vi os ikke ud i indkøb af et nyt, avanceret og dyrt kassesystem, som ellers har været på tale. Vi fortsætter med det gamle kasseapparat, som alle nu er fortrolige med. Det vil så blive suppleret med en smartphone til mobile-Pay. Vi vil fortsat prismærke alle varerne og ikke anvende scanningskoder.

I den nærmeste fremtid vil vi opdatere medlemslisten og listen over aktive butiksvagter.

Stella og Ingegerd er ansvarlige for Storms Hjørnes samarbejde med arrangørerne af VM for Starbåde. Vi vil udvide åbningstiderne i perioden med en time ( kl. 8 – 12 og 15 – 19), og vagtskemaet giver mulighed for fire butiksvagter samtidig. Vi vil indkøbe varer målrettet sejlerne og deres familier og andre tilskuere.

Bestyrelsen besluttede, at der to gange om året foretages hovedrengøring i butikslokalerne. Tilmelding er frivillig. Rengøringen sker mellem to vagter, og så hygger vi os bagefter.

Der har været kritik af kommunikationen i Storms Hjørne. En opdateret udgave af Håndbogen er på trapperne, og med to nye opslagstavler med forskellige formål håber vi at kunne forbedre informationsniveauet.

Vigtigt:
Kalenderen på disken bruges til beskeder mellem butiksvagterne fra dag til dag.

Dagligvaregruppens indkøbsliste, der ligger sammen med kalenderen, bruges til forslag til indkøb ved næste indkøbstur; dvs. varer, der er udsolgt (eller tæt på).

Opslagstavlen ved pakkebordet bruges til beskeder og informationer af mere generel karakter, f.eks. kommentarer, tjek af udløbsdatoer på hylderne, forslag til nye varer, gode ideer etc.

Opslagstavlen i køkkenet er tænkt til informationer, som kan have interesse i længere tid (f.eks. invitationer til arrangementer, vagtplaner, økonomi og lign.).

For fremtiden vil det sidste Nyhedsbrev og bestyrelsesreferatet hænge på opslagstavlen i køkkenet og derefter blive samlet i en mappe i tobaksskabet.

Bestyrelsen har planlagt følgende arrangementer for butiksvagter og frivillige:

Frivilligmøde afholdes onsdag den 14. juni kl. 19 i butikken.
Temaer: Vagtplan (Frands og Thomas), VM arrangement (Ingegerd og Stella), kassesystem med mobil-Pay (Thomas), vareafhentning (Frands).

Sommerfest afholdes lørdag den 26.8.

Venlig hilsen
Info-gruppen
25.5.17

————————————————————————————————————————

NYT FRA SPECIALVAREGRUPPEN

NYT PRODUKT PÅ VEJ I VORES FRYSER:

STOUGAARDGRISEN

En velfærdsgris med trynen solidt plantet i den tøsingske jord

For et års tid siden besluttede Mette og Martin Stougaard sig for at bruge deres mangeårige erfaring med konventionel svine-drift til at skabe de helt rette rammer for en lille besætning af svin, som opdrættes under forhold, der vil gøre enhver gris misundelig: fritgående i en åben lade med adgang til vand og foder og masser af halm og halmballer til at finde en god plads til en lur, og et stort udendørs areal med plads til at rode i jorden, snuppe sig en tot græs – og et mudderbad. Dyrene er ikke økologiske, men brugen af medicin er ad naturlig vej blevet meget stærkt begrænset, da dyrene aldrig er syge.

Mette og Martin regner med at være klar med den første sending svinekød om 2-3 uger. Kødet forventes at være af høj kvalitet, og vi glæder os til at medvirke til at udbrede kendskabet til dette gode initiativ – den fynske velfærdsgris, som kan besøges på Vornæsvej 21, altså mindre end 10 km fra Troense. Mere lokalt kan det ikke blive!

Vi har aftalt at forhandle kødet i udskæringer, som passer en lille husholdning. Følg med på vores opslag i udhængsskabet og i forretningen om sortiment og priser.

I Storms Hjørne kan du allerede nu hente en flyer, som fortæller mere om Stougaardgrisen og mulighederne for at bestille hele og halve dyr.

Venlig hilsen
Specialvaregruppen