Nyhedsbrev 25.04.2018

NYHEDSBREV APRIL 2018
De unge bøge er sprunget ud i Nørreskoven. Det er forår NU og forude vinker St. Bededagsferien – forhåbentlig med livlig handel.
 Storms Hjørne holdt åbent i alle påskedagene. Salget var fint, men noget svingende, med en enkelt dag over 5.ooo kr i omsætning.
 På revisorernes anbefaling har der i marts måned været fokus på svind. Kasserede og nedsatte varer er blevet registreret, og opgørelsen viser, at svindet ikke er så stort et problem som antaget. I marts måned lå det på 4,9 %, netto 3,1%. Halvdelen af svindet ligger på bagervarer – derefter følger grøntsager og mælkeprodukter. Hvis der kasseres for 500 kr. bagervarer om ugen, svarer det til et tab på 26.000 kr. på et år. Det er et stort beløb i forhold til vores overskud, så det er værd at sætte ind her. Vi fortsætter derfor registreringen med et nyt skema, hvor brød og kager er adskilt. Derudover registreres kaffe, mælk og lignende til brug i butikken for sig selv.
 Vi mangler stadigvæk butiksvagter! Det er en lille, hård kerne, der holder butikken kørende. De vil gerne suppleres. Lise har kontaktet formanden for Tåsinge Turistforening for at forhøre sig om muligheden for at skaffe nye butiksvagter fra denne kant, da han i det sidste referat har betegnet Storms Hjørne som et ”udviklingsområde”. Der er ved at blive formuleret en folder med samme fokus: flere aktive butiksvagter.
 En tablet i butikken kan nu give interesserede overblik over vagtplanen.
 Referater fra frivilligmødet den 11.4. og bestyrelsesmødet den 19. 4. ligger på www.stormshjorne.dk
 Bo Abelgren, hvis øl A&R vi tidligere har forhandlet, åbner den 19. maj sit nye Svendborgsund Bryghus på Sundbrovej 12. På dagen vil der være masser af friskbrygget økologisk øl, grill + kage og limonade til børnene. Vil du byde Bo velkommen, så mød op og smag!
Arrangementer for butiksvagter og frivillige
Udflugt til Skarø den 6.maj: Skarø Is inviterer til ”forhandlerdag”. Tilmelding senest den 29.4. i butikken. Frivilligmøde tirsdag den 12. juni. kl. 19.
Vibeke
Troense, den 25.4.18

Nyhedsbrev 19.03.2018

 

NYHEDSBREV MARTS 2018

Nu kommer foråret, løgene spirer – vintergæk og erantis lyser i haverne, – og butikken er påskeklar.
Der er påskeæg, påskelam og påskebryg, der er forårslakrids og shots til påskemorgen – kom og se det store udvalg !
Og ved du, at du som medlem af Storms Hjørne altid kan få gratis kaffe i forretningen?

Vi foretrækker kontanter og Mobile Pay.

* *  *

STORMS HJØRNES fødselsdag den 5. marts var en succes takket være især Jytte Eckardt og Ole Qajaqs indsats. Det var et flot arrangement med fint dækket morgenbord. Mange lokale kom forbi og fik kaffe, brød og en snak. Kaffebordet fortsatte om eftermiddagen og blev suppleret af øl- og vinsmagning og mange forskellige tilbud. Omsætningen var god, 5.000 kr. Den bedste dag i 2018!


INFORMATION TIL BUTIKSVAGTERNE

På bestyrelsesmødet besluttede vi at omlægge brugen af opslagstavlen i køkkenet. Referater og Nyhedsbreve sættes for fremtiden i en mappe i tobaksskabet.
Pladsen udnyttes herefter til et sted, hvor primært butiksvagter kan inspirere til nye tiltag og opfordre de enkelte kontaktpersoner til supplering af specialvarer.

Der registreres nu svind i butikken. Både nedsatte og kasserede varer registreres med pris. Efter en måned udarbejdes der en vurdering, som er færdig til næste frivilligmøde den 11. april, hvor resultaterne vil blive fremlagt.

Vi forventer en livlig diskussion om emnet; der er vist mange meninger og ideer til dette punkt.

Bestyrelsen har holdt møde onsdag den 14. marts. Referatet ligger på hjemmesiden www.stormshjorne.dk

Venlig hilsen
På infogruppens vegne
Vibeke, den 18. marts 2018

Nyhedsbrev 27.02.2018

NYHEDSBREV – FEBRUAR 2018
Foreningens generalforsamling fandt sted den 24.februar. Referatet herfra og fra

bestyrelsesmødet den 20. februar kan læses på hjemmesiden www.stormshjorne.dk Der var et fint fremmøde og en positiv stemning på generalforsamlingen.

Overskuddet for 2017 var på 2.229 kr. Som foreningens formand formulerede det i sin beretning, så er det vigtigste formål ikke blevet ”at sælge dagligvarer, men at skabe sammenhold og nye bekendtskaber”.

Der var mange konstruktive ideer og præciserede forslag i revisorernes bemærkninger til regnskabet til formindskelse af udgifterne, bl.a.:

 • Mindre spild
 • Registrering af spild på de enkelte varegrupper
 • Intensiv oplæring i brug af kasseapparat
 • Betaling med kontanter eller MobilePay
 • Reduktion af varelager

  Disse punkter vil selvfølgelig blive taget op til diskussion ved de kommende møder i foreningens bestyrelse og ved frivilligmøder.

  BESTYRELSEN KONSTITUEREDES

  Formand: Thomas Dam Jensen Næstformand: Knud Helles
  Kasserer: Frands Dahlgaard Sekretær: Vibeke Matzen Bestyrelsesmedlem: Lise Dengsøe Suppleant: Vagn Axelsen
  Suppleant: Alice Høltzel (nyt medlem)

  HUSK
  Storms Hjørne fejrer fødselsdag den 5. marts med gratis kaffe og rundstykker m.m. fra kl. 9 – 11. Arrangementet fortsætter med vin- og øltilbud fra kl. 15 – 18.

  Det næste frivilligmøde er onsdag den 11. april.

  Venlig hilsen
  Vibeke
  På Info-gruppens vegne

  27.2.18

Nyhedsbrev 30.01.2018

NYHEDSBREV – JANUAR 2018
Godt nytår – her følger årets første Nyhedsbrev
Økonomi Den 2. jan. blev der gjort status i forretningen. Lagerbeholdningen var på 150.777 kr. – dvs. 120.621 kr. uden moms. Omsætningen for hele 2017 var på 1.071.692 kr. – og omsætningen i januar måned bedømmes til at blive ca. 50.000 kr.
Alle foreningens medlemmer har fået tilsendt en opkrævning på kontingent. De 100 kr. kan betales kontant i butikken. Læg pengene i en kuvert med navn og fakturanummer, hvis du ikke bruger nettet.
* * *
Storms Hjørne har været repræsenteret med Lise, Frands og Helle ved et stormøde i Aktivhuset i Lundeborg torsdag den 18.1. Mødet gjaldt etablering af en dagligvarebutik i stil med vores. Frands holdt et oplæg og delte ud af vores erfaringer. Også Provianten fra Dyreborg var repræsenteret.
Bestyrelsen udsendte den 2.1.18 en mail til medlemmerne om Specialvaregruppens omstrukturering. Af de vedhæftede lister fremgik det, hvilke leverandører der har været tilknyttet gruppen. En tilsvarende liste blev ophængt i butikken, og i løbet af kun tre dage havde næsten alle leverandører en ny kontaktperson. Det lover godt for fremtiden!
Bestyrelsen er blevet kritiseret for håndteringen og indholdet af nye retningslinjer, bl.a. på Smartplan. Derfor besluttede et flertal i bestyrelsen at udskyde formuleringsfasen til efter generalforsamlingen med mulighed for en længere og bredere proces.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16.1.18 kan læses på hjemmesiden.
Infogruppen modtager gerne indlæg fra medlemmerne til Nyhedsbrevet. Mail til : info-gruppen@stormshjorne.dk
HUSK Generalforsamling lørdag den 24.2. kl. 14 i Sognehuset Storms Hjørne – fødselsdagsarrangement den 5.3. Frivilligmøde onsdag den 11.4.
Med venlig hilsen På infogruppens vegne Vibeke og Stella

Nyhedsbrev 10.11.2017

Storms Hjørne – Nyhedsbrev november 2017

 

Omsætningen i oktober måned var på 67.833 kr. – det er atter engang over det budgetterede.
Og endnu en god nyhed: Vi har modtaget en bonus fra Premier Is på
14.443 kr. Flot, flot!

 

Bestyrelsen har holdt møde den 6. november. Referatet kan læses her

 

Den nye indgangsdør

og køkkenvindue er kommet på plads, og det afføder mange positive kommentarer. Det overvejes, om der skal monteres skyderigler på døren af hensyn til forsikringen.

 

Vagtplanlægning

Diskussionen på frivilligmødet i oktober har tydeligvis haft en meget positiv effekt: flere skriver sig på med mere end én vagt og flere uger ud i fremtiden. Det er meget glædeligt!

 

Gode lokale produkter

Det er nu et år siden, vi begyndte at formidle friske, økologiske grønsager i kasser/poser fra SØFF. Samtidig kom også de velsmagende kødprodukter fra Allegården og Toftegård til i vores sortiment. Alt sammen eksempler på den høje kvalitet, Specialvare-gruppen tilstræber.

Information om de populære produkter kan ses på opslag ved fryseren.

 

Julemåneden nærmer sig. Sidst i november vil der blive pyntet til jul ude og inde.

Granguirlanderne med lyskæder udenfor tændes den 1. søndag i advent – dvs. 3. december – samtidig med juletræet på torvet.

Kom selv og se, hvad vores kreative Deko-gruppe ellers finder på at overraske med i år.

OBS Seneste nyt: TV 2 Fyn foretager live-optagelse i butikken torsdag den 30. november!

 

Husk i øvrigt, at vi i Info-gruppen meget gerne modtager input til nyhedsbreve på vores fælles mailadresse: info-gruppen@stormshjorne.dk

 

Venlig hilsen

På Info-gruppens vegne

Vibeke og Stella