Bestyrelsen

Bestyrelsen:
Hele bestyrelsen kan kontaktes via: bestyrelsen@stormshjorne.dk 

Formand: Lise Dengsøe

Næstformand: Kirsten Nistrup Vilhelmsen

Kasserer: Ingegerd Størling

Sekretær: Gitte Krøis

Bestyrelsesmedlem: Alice Høltzel

Suppleanter:

Erik Andersen

Jacob Lützen

Revisorer:

Erik Dahl

Susanne Sckerl