Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne

            

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

For at følge foreningens vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Vi indkalder derfor til generalforsamling:  
Torsdag den 25.02.2021 kl. 19.00 i Sognehuset.

Men grundet corona-restriktioner om forsamlingsforbud på mere end 5 personer gældende frem til d. 28. februar udsættes den årlige generalforsamling samtidig til:

Torsdag d. 15. april kl. 19.00 i Sognehuset

NB NB NB:

Ændring: Kl. 18 i haven i ejendommen Slotsalleen 2

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 07.04.21, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden, så snart det er godkendt af de interne revisorer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag om vedtægtsændring *)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

På valg i år:
Kirsten Vilhelmsen: Villig til genvalg
Lise Dengsøe: Villig til genvalg
Gerd Machon: Ønsker ikke genvalg

Suppleant: Alice Høltzel: Villig til valg som bestyrelsesmedlem
Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
Intern revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg
Intern revisor: Susanne Sckerl: Villig til genvalg

Ikke på valg i år:Gitte Krøis og Ingegerd Størling

Der skal derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer. 

*) Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændring:
Ny § 2
Ny §4 stk. 11
Ny §5 stk 1
Ny § 10 stk 2

Begrundelse for de 4 ændringer:

Foreningens vedtægter er ikke blevet ændret, siden de blev vedtaget i 2016, og der er flere grunde til at ændre paragrafferne:

 1. at opdatere og præcisere foreningens formål
 2. ved foreningens opløsning at sikre, at formuen går til lokale og almene formål
 3. at foreningen kan optage lån
 4. at optagelse af lån skal besluttes på generalforsamlingen

I tilfælde af foreningens opløsning skal det sikres, at foreningens formue, dvs indestående i et pengeinstitut, lagerbeholdning, evt. ejendom, skal tilfalde almene formål i lokalområder (§10 stk. 2), og der refereres herfra til §2 (”svarende til foreningens formål”), hvorfor denne paragraf nødvendigvis også må ændres. 

Med disse to ændringer sikrer vi os, at vores formue ved en evt. opløsning af foreningen ikke falder i private hænder, men alene tilgår almene formål i lokalsamfundet.

Da vi i bestyrelsen gør os tanker om at rejse penge til køb af butiksdelen af ejendommen Slotsalleen 2 som en ”ideel anpart”, har vi tilføjet ”ved køb” i § 5 stk.1.
4 stk 11 omhandler at stifte gæld. Det bliver understreget, at det er generalforsamlingen, der skal give tilladelse til gældstiftelse.

Se de konkrete vedtægtsændringer via linket nederst på siden, hvor vi har sat den nuværende tekst op mod den, vi foreslår. 

Hvis bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne bliver vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april, skal der ifølge de oprindelige vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter. Torsdag d. 29. april vil derfor blive datoen for denne eventuelle, ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan allerede nu tilgås på hjemmesiden:
https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

Regnskabet for 2020 kan tilgås på hjemmesiden, når det foreligger i revideret stand fra de to interne revisorer:
https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

       09.02.21
    Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev september 2020

 

Nyhedsbrev september 2020

BYENS BEDSTE BUTIK

Det har været en fantastisk sommer.

Sommerens begrænsninger for ferier i udlandet har betydet virkeligt mange turister i Troense.

2200 Maglemose-æg, 1400 Skarø-is og 3000 rundstykker solgte vi i juli og august. Grill-pølser – æbler fra glaspusteren – dagligvarer – ja, der har i juli og august været et fantastisk salg på alle områder, og dagligvareindkøberne og specialvareleverandørerne har haft svært ved at følge med efterspørgslen. 

Det gode sommervejr har selvfølgelig også spillet en rolle – og det ser ud til at fortsætte. Vi har opgjort salget for juli og august, og omsætningen er 50% større end i 2019 !

Tak til alle jer medlemmer, som hele året støtter Storms Hjørne, og som har lagt vejen forbi forretningen i løbet af sommeren. I medvirker i høj grad til den gode omsætning og – ikke mindst – en forretning fuld af liv og glade mennesker. Mange udenbys kunder har i løbet af sommeren udtrykt stor begejstring for Storms Hjørne og har bemærket, at vi ikke er en forretning i gængs forstand, men et helt unikt samlingspunkt for alle generationer i byen.

Corona – situationen påvirker både vores kunder og butiksvagter. Vi tager situationen alvorligt og fastholder flg retningslinjer:

 • Max 6 kunder i butikken ad gangen
 • Afspritning af hænder med den spritdispenser, som er opsat til kunderne ved indgangsdøren
 • Butiksvagterne afspritter hænder med jævne mellemrum under vagten/bruger engangshandsker
 • Alle håndtag og overflader afsprittes under hver vagt
 • Skærmen ved kasseapparatet forbliver på sin plads

Som nævnt tidligere er caféen lukket, da vi ikke kan opretholde afstandskravet. Men når caféen åbner igen, kommer vores nyindkøbte kopper frem, kopper med navnet Storm på. Vi glæder os til igen at kunne servere en kop kaffe.

NØRDERIER OG NØRKLERIER

For at opdatere forretningens udvalg af specialvarer gør vi os umage med at følge med i, hvad der rører sig på det kulinariske område. Hvad er oppe i tiden – er det ”nye sort” ikke længere lakrids men noget helt andet ? Det er vigtigt, at I er med til at holde os orienteret og fortæller os om de ønsker, I måtte have til nye produkter, som passer ind i vores varesortiment. Vi stræber efter at finde små lokale producenter – lokale råvarer – økologiske produkter, eller produkter, som på anden vis er unikke.

I ”nørderi-afdelingen” har vi netop fået 2 nye varer hjem. Varerne har det til fælles, at de produceres af unge mennesker, som med energi og entusiasme har kastet sig over mikro-produktioner af varer af høj kvalitet, og som vi gerne vil medvirke til at ”verden” får øjnene op for:

 ”Rodløs” æblecider                                                                                                                                           Emil Næsby har gennem nogle år ”nørdet” med fremstilling af cider, og han er nu klar til at lancere forskellige cidere. Emils produkter er helt specielle og usammenlignelige med de cidere, som kan købes i supermarkederne.

Emil skriver bl.a.  om sine produkter, som alle har det til fælles, at de er produceret af æbler fra Sydfyn – Tåsinge – Troense:

”Rodløs Cider – på æbler fra henlagte plantager, krat og glemte træer. Rodløs Cider er en mikroproducent (siden 2019) af vild dansk cider baseret på Sydfyn.

Vi er et håndbryggeri, hvor vi selv samler alle æblerne, presser dem til most, gærer det og tapper cideren på flaske.

Når æblerne er samlet og presset til most, gærer den på tanke og flasker i alt op til 16  måneder. God cider tager sin tid.

Vi har som bærende princip, at vi samler frugten fra de henlagte plantager og de glemte træer. De får ingen sprøjtemidler, og vi tilsætter ingen kemi eller gær, men bruger den naturlige vildgær der sidder på æblet. Det synes vi er med til at skabe en mere levende og kraftfuld cider. En cider der består af 100% æblemost og som smager af de træer og landskaber den kommer fra.”

Vi har lige nu 2 varianter på hylderne i stærkt begrænset mængde i 75 cl flasker. Vi har valgt at sælge disse flasker til en intro-pris, som ligger ca. kr. 10.- under den pris, de kommer til at koste i fremtiden.

Dette års æblehøst er ved at være i hus, og vi kan se frem til, at vi næste år også kan tilbyde æblecider på 33 cl flasker.

Kaffe fra Holy Bean Coffee Roasters                                                                                                                På opfordring fra vores lidt yngre kundegruppe, som ”nørder” med kaffebrygning, har vi indgået aftale med Sine Klejs Gren om at forhandle nogle af hendes kaffevarianter.

Sine er SCAE certificeret rister & barista, og hun lægger vægt på grundighed og bæredygtighed.  Hun arbejder med lysristede kaffer, som alle er økologiske og siger bl.a.:

”Rigtig kaffe af en høj kvalitet er lig med kaffe til en høj pris og dermed en tilsvarende høj løn til farmerne i de kaffeproducerende lande.

Den endelige ristning og kaffebrygning er altafgørende for den gode smag. At riste kaffen til perfektion betyder også, at vi anerkender og værdsætter kaffebøndernes store arbejde! Det er derfor vi rister vores kaffer nænsomt og ud fra en klar vision om, hvordan kaffen skal smage, afhængig af bl.a. deres oprindelse og forarbejdning”

Kaffen vil være på hylderne i Storms Hjørne inden længe. Vi lægger ud med ganske få varianter, men udvider gerne sortimentet hen ad vejen.

”Nørklerierne” lever i bedste velgående!                                                                                                  Faktisk har vores lokale øl-kasse-nørkler haft meget travlt, for kasserne er stadig et stort ”hit” blandt mange kunder, som køber de små Storms Hjørne-kasser med øl, eller selv udvælger de varer som de ønsker. Vi har nu kasser i forskellige mål, som passer til de specialøl, vi forhandler.

 

UDSiGT – INDSIGT – FREMSYN:

Det nye vindue                                                                                                                                                   Som man sikkert har lagt mærke til, er den lille ombygning i butikken blevet færdig. Vinduet er sat i, og lyset vælter ind i den oprindeligt mørke del af butikken samtidig med, at man udefra kan få et kig ind og se et udvalg af specialvarerne. Vi har malet facaden, og udhængsskabene er hængt op i lodret format, så de både er lettere tilgængelig, når der skal sættes info op, og giver et mere ensartet linjeforløb på facaden. Indenfor er der sat hvide hylder op som svarer til hylderne i de to eksisterende vinduer, og glasvarer fra Glasmagerne, Vemmenæs, er sammen med vin-og spiritusflasker stillet frem til udstilling herpå. Donatorerne til vinduet er Fonden for Fynske Bank, Praksis Arkitekterne, Troense Beboerforening samt Pæreskudeprojektet, som vi sender venlige tanker til.

Torvet                                                                                                                                                                 Storms Hjørne har brug for byens torv som samlingssted for vores kunder. Her i sommer har mange turister og fastboende klumpet sig sammen i skyggen på de to bænke uden for butikken, enten med en is i hånden eller en kop to-go-kaffe. Vi kunne tænke os en ambitiøs renovering af torvet, der passer ind i byens miljø og er specielt henvendt til den voksende turistgruppe af øhavsstivandrere og -cyklister, dvs de ikke bilende turister. Sammen med Troense beboerforening bliver der snarest nedsat et udvalg med to repræsentanter fra hver forening, som vil ansøge én eller flere af kommunens puljer om en forskønnelse af torvet.

Køb af ejendommen:                                                                                                                                           På det netop afholdte frivilligmøde informerede bestyrelsen om overvejelserne omkring et eventuelt køb af Storms Hjørne.Ejendommen er til salg, og trods det gode samarbejde vi som lejere altid har haft med ejeren, Mads Ziegler, kan der være mange fordele ved at købe ejendommen helt eller delvist for at sikre butikkens eksistens.

Bestyrelsen er i færd med at sammensætte et arbejdsudvalg, som skal undersøge de forskellige muligheder – juridiske, tekniske og økonomiske – således, at projektet kan fremlægges til beslutning på næstkommende generalforsamling i februar 2021.

Hvis der blandt medlemmerne er personer, som har kompetencer om ovenstående og har lyst til at være med i arbejdsudvalget, hører vi gerne snarest muligt.

Frivillige                                                                                                                                                                   D. 25. august afholdt vi det første fysiske frivilligmøde siden marts 2020. Selvfølgelig med de forholdsregler, der gælder for forsamlinger. Det var dejligt at kunne mødes ansigt til ansigt, og som altid ved fysiske møder i modsætning til mailkorrespondancer øges både idéerne, fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet. Vi håber, at vi også til oktobermødet kan samles i sognehuset.

Flere frivillige, som i starten af Corona-krisen måtte blive hjemme og passe på sit eget og familiens helbred, er heldigvis kommet tilbage som butiksvagter. Men vi har brug for endnu flere aktive frivillige og har netop omdelt en folder, hvor vi opfordrer byens borgere til at give en hånd med. Man bestemmer selv hvor meget og hvor lidt, og der er brug for bl.a. butiksvagter, indkøbere, reparatører og håndværkere. Vi opfordrer interesserede til at møde op i forretningen den 29.9 kl. 13, eller den 1.10 kl 19 eller at komme ind i butikken og tale med os.

Forhåbentligt bliver det snart muligt og forsvarligt at mødes i større grupper, for i 2021 fylder Storms Hjørne 5 år, og det skal fejres! Der er nedsat udvalg, som skal planlægge de nærmere detaljer omkring fejringen samt muligheden for at søge fondsmidler.

 

Næste bestyrelsesmøde den 19.10.20

Næste frivilligmøde den 28.10.20

 

Venlig hilsen

Storms Hjørne

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev juli 2020

page1image7359744

NYHEDSBREV 1. JULI 2020

CORONASITUATIONEN

Butikken har gennem hele coronanedlukningen og videre frem fastholdt normale åbningstider. Den 23.3. startede desuden et tilbud om udbringning af varer. Dette tilbud vil fortsætte endnu et stykke tid.
Caféafdelingen holdes stadig lukket, så kaffesalget er ”To Go”.

Desuden indkøbes en berøringsfri afspritningsbeholder, som et led i bestræbelserne på at minimere smitterisikoen.
Under nedlukningen valgte flere kunder at lægge deres indkøb i Storms Hjørne, og mange er fortsat med at handle i butikken – hvilket er glædeligt for butikkens fremtid.

ØKONOMI

Økonomisk går det fortsat godt i butikken. Omsætningen er stigende, og det er lykkedes at mindske spild/tab. Som noget nyt vil der blive opsat en reol mærket ”Stop madspild” til varer, der er tæt på udløbsdatoen.

ISÆTNING AF ET VINDUE I BUTIKKENS TILBYGNING

Bestyrelsen har fået bevilget 15.000 kr. af Fonden for Fynske Bank til isætning af et ekstra vindue i butikken. Prisen er 19.475 kr., og arbejdet udføres af Sydfyns Byggefirma. Det sidste beløb på 4.500 kr. er doneret af de tre lokale instanser: Praksisarkitekter, Troense Beboerforening og Pæreskudeprojektet, som vi også her vil takke mange gange for den generøse donation tillige med den hurtige respons på vores forespørgsel om støtten. Tak for en uforbeholden opbakning.

NYE ÅBNINGSTIDER

Fra den 1. juli til og med 15. august er der hver dag åbent fra kl. 8 i Storms Hjørne. Morgenbrød ligger klar. Det er en god idé at forudbestille, hvis man vil være sikker på at få frisk morgenbrød.

NYE SPECIALVARER

Ny chokoladeleverandør

Vi har lavet aftale med L’Artisan-chokolade – belgisk chokolade håndlavet på Fyn – som erstatning for Konnerup Chocolatier, der gik konkurs i februar i år. Indehaveren af L’Artisan hedder Rik Ryckeboer, som er uddannet konditor . På sin hjemmeside skriver han: ”I mine lokaler på Nordfyn fremstiller jeg selv alle mine chokolader fra først til sidst efter belgisk tradition. For mig er chokolade mere end et håndværk. Det er en hjertesag.”

Vi har indkøbt æsker med fyldt chokolade, chokoladeplader med forskellige smage, samt poser med rochers og overtrukne mandler, og vi har allerede fået meget fin kunderespons på produkterne.
I mellemtiden er Konnerup Chocolatier genåbnet, så fremover vil vi indkøbe flere af de mest populærere produkter herfra, bl.a. chokoladepladerne med påskrifterne ”Tillykke”, ”Mange tak” og ” God bedring”.

Kød

Vi er forberedt på en god, varm sommer – som indbyder til at grille et dejligt stykke kød. I fryseren finder du f.eks. flere forskellige slags pølser, som alle er meget velegnede til at grille:

Fra Allegaarden: Lammegrillmedister – markedspølser (kylling/gris) – brunchpølser (kylling).

Fra Toftegård: grillpølser, som selvfølgelig er fremstillet af det fine oksekød, som Jan Toftegård producerer.

Vi tilbyder også:

 • –  Kyllingeudskæringer: bryst samt under/overlår, pakket i mindre portioner.

 • –  Lamme- og svinekoteletter

 • –  Oksebøffer og -stege

 • –  Hakket kylling, okse, og svinekød

  Desuden har vi næsten altid lamme- og kyllingefrikadeller på lager, men de er så populære, at producenten næsten ikke kan følge med.

  HUSK : ALLE KØDPRODUKTER ER FROSTVARER OG FINDES I SKABSFRYSEREN.

  Lakrids fra Almaregården

  Det er 100% vegansk – ingen gelatine – ingen kunstige tilsætningsstoffer – ingen har E-numre.
  Der er følgende smagsvarianter:
  Sød lakrids, salt lakrids, chili lakrids, lakridspenge og lakridsstænger i sød og salt Vingummi (glutenfri)

  Fås med abrikos – og blodappelsinsmag, samt hindbærskruer (mindre).

  Æg

  For et par måneder siden måtte Tåsinge Æg desværre lukke. Vi har fundet et fint alternativ – Maglemose Græsæg fra Ullerslev, som er certificeret økologiske. Navnet ”græsæg” hentyder til, at hønsene har fri adgang til store græsarealer. De bor i flytbare hønsehuse, som flyttes hver 14. dag, så hønsene altid har friskt græs at spise og bevæge sig i. (Se evt. en lille film på hjemmesiden maglemoseaeg.dk.) Æggene er store, og blommerne har en fantastisk farve. Vi får leveret friske æg ca. 1 gang ugentligt.

  Ærøsk øl og rapsolie
  Vi har fundet en ny ølleverandør fra Ærø: Håndbrygget SKOVBY ØL fra Skovby Gl. Mejeri. Vi har udvalgt tre øltyper: India Pale (fyldig, lys øl), Bayersk Øl (gylden lys øl med let humlet smag ) og Humlen (kastanieagtig farve, fyldig maltsmag med behagelig bitterhed) – alle tre typer er 4,5 – 5 % .Vi fører også deres rapsolie, Ærø Raps (250/500 ml).

Kalender 2021

Mette Marie Hansens kalender for 2021 er klar. Hun står også bag en ny plakat og store smukke postkort. Motivet er Ambrosius Egen.

”Projekt Håndklæde”

Mange tak til dem, som tog opfordringen op og udnyttede Corona-hjemme-tiden til at strikke håndklæder, karklude og vaskehandsker, som efterfølgende sælges i forretningen – med et bidrag til Kræftens Bekæmpelse. Vi har nu et lille lager, som ligger klart til salg – men kan altid bruge mere.

***

Husk også, at vi har mange andre gode tilbud, bl.a. mange gaveideer. Vi har færdigpakkede gaver på gavereolen og også færdige slikposer.

***

MØDER

Bestyrelsesmøde den 12.8.20 Frivilligmøde den 25.8.20

 

Venlig hilsen

Margit Wind, Vibeke Matzen og Gerd Machon

på Info-gruppens vegne

 

Nyhedsbrev april 2020

NYHEDSBREV – APRIL 2020

Konstituering

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende medlemmer 
Formand: Lise Dengsøe
Næstformand: Kirsten Vilhelmsen
Kasserer: Ingegerd Størling
Sekretær: Gitte Krøis 
Bestyrelsesmedlem: Gerd Machon

Suppleanter:
Alice Høltzel
Erik Andersen

Bestyrelsen arbejder fortsat videre med den struktur, som blev lagt efter generalforsamlingen 2019, dvs. med mange arbejdsgrupper, der langt hen ad vejen er selvstyrende, og hvor frivilligmøderne hver anden måned bliver det forum, hvor mange anliggender debatteres og besluttes.

Coronasituationen

Med coronavirussen blev Danmark torsdag d. 12. marts lagt i dvale. Fødevarebutikkerne skulle selvsagt holde åbent, men flere af vores frivillige butiksvagter var bekymret for at arbejde i butikken og valgte at melde fra, så længe forskellige påbud og forholdsregler fra regeringen gælder. Med ekstra indsats fra de resterende butiksvagter i gruppen kan vi stadig holde åbent.

Vi har taget de forholdsregler, som de fleste andre fødevarebutikker har gjort, nemlig at ophænge en plexiglasskærm foran disken, opstillet et bord med håndsprit og latexhandsker, lukket caféen ned, så der nu kun sælges kaffe ’to go’ og indført begrænsning på antallet af kunder i butikken samtidig.

Desuden startede vi mandag d. 23. marts en udbringningsordning, hvor kunder kan ringe en vareliste ind hver dag inden kl. 16, hvorefter en frivillig bringer varerne ud. Det er især tiltænkt de ældre på Mærskgården, men andre har også benyttet sig af ordningen.
Syv personer meldte sig som udbringere. Det har været en succes: Udbringerne bliver mødt med glædestrålende ansigter og bliver takket mange gange for udbringningen. I tørre tal giver den et godt tilskud til butikkens omsætning, da flere er nye kunder.

Omsætning i marts

Omsætningen i marts måned var på 97.300 kr. – første halvdel 44.800, sidste halvdel 52.500. Til sammenligning var omsætningen i marts 2019 på kr. 76.000, dvs. en stigning på 26 – 27% ! Så vi kan med glæde konstatere, at coronakrisen ikke har haft nogen negativ indvirkning på omsætningen, og vi har endda fået udvidet kundekredsen.

Ugens virksomhed

I uge 12 blev Storms Hjørne kåret som ”Ugens virksomhed” af projekt ”Styrket Erhverv i Gadeplan”. Vi blev ønsket ”Stort tillykke med titlen og et kæmpe skulderklap for et fantastisk gåpåmod til de frivillige”. Dejlige ord at få og ikke mindst dejligt, at vi bliver lagt mærke til. Butikken blev i den anledning omtalt i både Fyns Amts Avis og Ugeavisen.

4-årsfødselsdag

Storms Hjørne fejrede 4-års fødselsdag torsdag d. 5. marts med kaffe, rundstykker og kringle til alle om formiddagen og med smagsprøver på de mange sirupper, som vi forhandler fra Det Søde Liv. Om eftermiddagen blev den fejret med øl- og vinsmagning med donationer fra Vinspecialisten Korsgade, Svendborgsund Bryghus samt Ørbæk og Refsvindinge Bryggerier. Mange kom for at fejre dagen – både formiddag og eftermiddag.

Nye varer
 
Fuglefoderhuse.
Vi forhandler nu meget smukke fuglefoderhuse i zink og kobber fra ”Strimmelhuset” i Svendborg. Foderhuset kan hænge (som det kan ses i Storms Hjørne) eller stå (fod/stolpe kan tilkøbes).

BeeHugs.

Som noget nyt har vi i butikken et nyt bæredygtigt alternativ til stanniol, folie, husholdningsfilm og plastposer, det såkaldte Bee-Hugs.
Bee-Hugs produkter findes i firkantede og runde stykker i forskellige størrelser og farver.
Materialet er produceret af økologisk bomuld og jojobaolie, harpiks og bivoks.
Bivokswrapp lader maden ånde, men beskytter samtidig mod luft og fugt. Det kan bruges til indpakning af sandwich, brød, pålæg, ost, grøntsager og frugt. Bør ikke anvendes til fersk kød og fisk. Velegnet også til afdækning af skåle mm. Produktet er genanvendeligt i op til et år, afhængig af brug og korrekt vedligeholdelse.
Kom ned i butikken og se og hør mere om produktet, som produceres og leveres af BeeHugs i Tranekær.
Se evt. beskrivelsen af produktet på vores Facebookside:
https://www.facebook.com/pg/stormshjorne/posts/?ref=page_internal

Projekt håndklæde

Der er kommet nyt garn i kønne forårsfarver. Der er ”farvegrupper” gul-orange-orangerød-rød og grå-lilla og lilla. Garnet er den sædvanlige gode kvalitet og økologisk.
Husk – hvis du har lyst til at hækle vaskeklude eller strikke karklude og håndklæder til forretningens ”Projekt håndklæde”, kan du hente garn og opskrift gratis.


Premier IS
Premier Is fryseren er blevet fyldt op. Nogle varianter er udgået af produktion, til gengæld er der et par nyheder, bl.a. en vegansk isvaffel. Som noget helt nyt har vi et lille udvalg af ”liter-is” i bøtter med 750/800 ml.

Allegaardens kylling og lam

Til påsken er der nye forsyninger. Denne gang er der fokuseret på lidt mindre udskæringer/pakker. Produkter, som passer til enhver lejlighed – også når det bliver grillvejr. Der er også både kyllinge- og lammedeller!

Nogle varer kommer på tilbud i løbet af de næste dage. Hold derfor øje med indholdet i vores lille kummefryser, hvor tilbuddene bliver samlet og tydeligt mærket.

Træølkasser

Vi har måttet finde en ny leverandør til 6-pack-ølkasserne i træ med Storms Hjørnes navn på. Én af de frivillige, Erik Andersen, er uddannet tømrer og producerer nu kasserne for os, så vi igen kan sælge 6 Storms lyse og mørke Ale i trægavekassen. Desuden har Erik produceret en mindre kasse i et mål, der passer til fire Ørbæk øl af den buttede slags.
Dejligt at vi udvider vores profilvarer.

Konkurrence – gækkebrev

Vores seneste tiltag er en konkurrence for børnene i Troense: Klip et gækkebrev og aflever det i butikken. Vi trækker lod om tre vindere, der hver får et påskeæg. Vi udstiller alle gækkebrevene i butikkens vindue, og de skal være Storms Hjørne i hænde senest onsdag d. 8. april, hvorefter der bliver trukket lod skærtorsdag d. 9. april kl. 11.
Se vores opslag på Facebook: https://www.facebook.com/pg/stormshjorne/posts/?ref=page_internal

HUSK
Der er åbent i Storms Hjørne hele påsken!

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 24. april kl. 19 
Frivilligmøde udsat

Venlig hilsen
På info-gruppens vegne

Gerd Machon, Margit Wind og Vibeke Matzen

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne

Onsdag den 26.02.2020 kl. 19 i Sognehuset

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 18.02.20, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

På valg:
Kasserer Frands Dahlgaard: Villig til genvalg.
Sekretær Vibeke Matzen: Ønsker ikke genvalg
Suppleant: Alice Høltzel: Villig til genvalg
Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
Revisor: Torsten Jacobsen: Ønsker ikke genvalg
Revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg

Nyhedsbrev februar 2020

GODT NYTÅR!

Siden sidst

 • Medlemstallet er nu 236. Alle medlemmer har modtaget en faktura gældende for 2020.
  Vi er glade for opbakningen, men mangler stadig butiksvagter. Vi vil opfordre til at møde op i butikken og se, hvad det indebærer at stå der.
 • Økonomi
  Omsætningen er øget med 7 % i forhold til sidste år. Revisorernes anbefalinger er blevet fulgt, der er således færre vareindkøb, begrænset sortiment og mindre spild i år. Vi sælger flere specialvarer og gavepakker. Særlige ønsker kan imødekommes ved bestilling.
 • Spild
  I december måned havde vi et spild på omkring 3.ooo kr. Største post er brød.
  Fra 4. feb. starter vi derfor med en fast bestilling af brød og kager i et forsøg på at mindske spildet. Vi vil stadig opfordre til, at kunderne forudbestiller brød.
 • Strik i Storms
  Det er nu blevet muligt for frivillige og butiksvagter at holde strikkecafé i Storms. Vi mødes i butikken fire onsdage i februar og marts og strikker håndklæder, klude og vaskehandsker til salg i butikken eller egne projekter. Da vi max. kan være 15, gælder tilbuddet i 1. omgang kun frivillige og butiksvagter.
 • 4 års fødselsdag i Storms
  Den 5. marts fejrer vi 4 års fødselsdag i butikken med kaffe og morgenbrød om formiddagen og smagsprøver i løbet af dagen.

Donation fra Storms Hjørnes ”Projekt Håndklæde” til Kræftens Bekæmpelse

Tusind tak til alle jer, som har støttet vores ”projekt håndklæde” og derved medvirket til en flot donation til Kræftens Bekæmpelse.

Nogle af jer har støttet projektet ved at strikke karklude eller håndklæder, eller hækle en vaskehandske. Andre – medlemmer, borgere og turister – har støttet projektet ved at købe de færdige produkter eller garn og opskrift.

Alt i alt har Storms Hjørne siden ultimo 2018 solgt produkter og garn svarende til 150 ngl – og en samlet donation på Kr. 1.875.- er netop overført til Kræftens Bekæmpelse.

”Projekt Håndklæde” – kort fortalt:

Storms Hjørnes mange nye medlemmer kender måske ikke vores projekt ? her er historien kort fortalt:

Projektet blev søsat i begyndelsen af 2017, hvor vi blev opfordret til at medvirke til at mønsteret til et gammelt håndklæde, fundet i Sognehuset, ikke gik i glemmebogen. Samtidig var det vigtigt for initiativtageren, at det dels blev et fælles projekt for byens mange ”strikkere” m/k, dels at en del af overskuddet blev doneret til Kræftens Bekæmpelse.

Byens borgere kan frit hente materialer til et håndklæde/karklud/vaskehandske – mod at de afleverer det færdige arbejde til videresalg i butikken. Borgerne ”donerer” således deres arbejdskraft.

Man kan også købe materialerne – og selv beholde det færdige produkt.

Mange borgere har haft stor fornøjelse af at medvirke i projektet – strikkeentusiaster ved, at mange gode samtaler og bekendtskaber indledes med en udveksling af erfaringer omkring et stykke strikketøj !

Vi opfordrer alle til at kigge ind i Storms Hjørne og læse hele historien omkring ”Projekt Håndklæde”, kigge på garn og se vores prisliste for garn og færdige produkter.

Mange venlige hilsner

Storms Hjørne

Ingegerd Størling (projektansvarlig)

Januar 2020

Bestyrelsen har holdt møde den 14. og den 23. jan. – mødereferaterne ligger på hjemmesiden www@stormshjorne.dk
Kommende bestyrelsesmøder fastlægges, når den nye bestyrelse er konstitueret.
Vi opfordrer alle til at sende indlæg til Nyhedsbrevet.

HUSK
Generalforsamling onsdag den 26. feb. kl. 19 i Sognehuset
Frivilligmøde 26. marts kl. 19 i Sognehuset
 

Venlig hilsen

Margit Wind, Gerd Machon og Vibeke Matzen
På Info-gruppens vegne

Nyhedsbrev december 2019

 

page1image19091936

 

Storms Hjørne – NYHEDSBREV – december 2019

Siden sidst:

• Medlemstal
Medlemstallet i Storms Hjørne er nu på 229. Det er dejligt, at så mange støtter butikken. Medlemstallets størrelse har stor betydning, dels når foreningen søger fonde til forbedringer, dels viser det også, at mange ønsker butikkens fortsatte eksistens.
Hvis nogle af medlemmerne kunne tænke sig at hjælpe til i Storms Hjørne, kan de henvende sig i butikken. Her kan man blive informeret om det at være butiksvagt og frivillig. Man står aldrig alene i butikken, hvis man ikke ønsker det.

 • Igen i år støttede Storms Hjørne Operation Dagsværk. To gymnasieelever sørgede den 6. nov. for, at der bl.a. blev luget og fejet rundt om hele butiksbygningen. Et dagsværk er på 5 timer og lønnes med 350 kr. Pengene gik denne gang til uddannelse for unge handicappede i Uganda.
 • Julearrangementet den 1. dec. forløb rigtig godt. Træet blev tændt, og der blev sunget og danset på torvet. Det var glædeligt at se så mange børnefamilier! Mange fandt vej ind i butikken til velsmagende glögg og lækre smagsprøver – et vellykket samarbejde mellem Beboerforeningen og Storms Hjørne.

  Borgmesterbesøg:

  Borgmester Bo Hansen og kommunaldirektør Erik Melgård Bendorf har ønsket at besøge Storms Hjørne, og datoen for mødet blev onsdag d. 4. december kl. 10-11. Fra foreningen deltog Lise Dengsøe, formand, Frands Dalgaard, kasserer og Henning Vilhelmsen, repræsentant for dagligvareindkøbsgruppen.

  Borgmesteren og kommunaldirektøren har i dette efterår arrangeret besøg hos mange dagligvarebutikker i kommunens forskellige lokalområder med den hensigt at indkredse lokalområdernes egenart, behov og udviklingsmuligheder, alt sammen med det højere formål at kunne fastholde Svendborg som en attraktiv bosætningskommune for især unge familier og ikke mindst at give denne positive udvikling endnu et skub.

  Vi fra Storms Hjørne fortalte om, hvordan vi som en forening, der har det usædvanlige formål at drive en butik, er opbygget: Ca. 40 frivillige som butiksvagter, dagligvareindkøbere, specialvareindkøbere, arbejdsgrupper af mere administrativ karaktero.a. Frivilligmøder hver anden måned, hvor den daglige drift, nye tiltag etc. debatteres og besluttes. Vi betonede det fællesskabsorienterende i ’projekt Storms Hjørne’ som en styrke for vores lokalsamfund, fordi det opbyder et meningsfuldt arbejdsfællesskab for de, der ønsker at deltage i et sådant og generelt giver et tilbud om lokal og dermed bæredygtig handel, og at Troense på denne måde ligger langt væk fra en traditionel og stillestående forstad. Vi understregede imidlertid også, at Storms Hjørne kun er ét af byens mange aktiver, og at Storms Hjørne skal ses som en del af den pakke man får ved at bosætte sig i Troense: Skov, kyst, strande, havn, historiske huse, foreninger, aktiviteter, tæt på skole og institutioner og med Storms Hjørne også en dagligvarehandel.

Borgmesteren og kommunaldirektøren viste stor interesse for vores butikskoncept gennem deres deltagende spørgsmål til både økonomien og organiseringen af foreningen. Ikke mindst spurgte de til indsatsen fra frivilliggruppen. De gav os det indtryk, at Troense udefra ses som et ressourcestærkt lokalområde, og at vi kan, hvad vi vil. Ingen tvivl om, at man på det politiske og forvaltningsmæssige niveau er stolt over Troense! Måske blev kommunalrepræsentanterne inspireret og fik gode idéer til det videre arbejde med at gøre Svendborg endnu mere attraktiv at bo i.

Kødgruppen:

Indkøberne af kød har sørget for, at forretningens frysere er fyldt med fine produkter fra Hindsholm (svinekød), Toftegaard (oksekød) og Allegaarden (kylling).

Alle tre producenter er fynske og med rette stolte af deres produkter, som vi forhandler i mange forskellige udskæringer, foruden grillpølser af lam, okse og svinekød samt færdiglavede lamme- og kyllingefrikadeller.

Her i juletiden er det værd at bemærke, at vi har rå leverpostej fra Toftegaard lige til at bage i ovnen til julebordet. Desuden har vi røget kyllingebryst fra Allegaarden, magert og lækkert til f.eks. stuvet spinat – eller prøv det i en moderne udgave af brunkål!

Vi gør opmærksom på, at vi meget gerne modtager bestillinger. Hindsholm og Toftegaard leverer kort efter bestilling er foretaget. Allegaarden har seks vareture om året. Vareturene for 2020 er endnu ikke offentliggjort, men næste varetur bliver formodentlig i januar.

Hvis I ønsker at høre nærmere om produkterne eller afgive bestilling, er I velkomne til at henvende jer til

Ingegerd Størling tlf. 21858883

Konkurrence:

Kom ind i Storms Hjørne inden den 20. dec. og deltag i konkurrencen om det flotte kagehus lavet af Ingrid. OBS – konkurrencen er kun for børn!

Mangler du gaveideer, kan du finde mange spændende ting i butikken. Vi har en gavereol med færdige pakker.

HUSK vi har lukket den 24., 25., 26. og 31. dec. + 1. jan.

Bestyrelsen har holdt møde den 18. nov. og den 10. december. Referaterne kan findes på foreningens hjemmeside: www.stormshjorne.dk Vi opfordrer alle til at sende indlæg til Nyhedsbrevet.

Møder:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14.jan. kl. 19.

Bestyrelsesmøde torsdag den 23. jan. kl. 19

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. feb. Kl. 18.30

Frivilligmøde tirsdag den 21. jan. kl. 19

Generalforsamling onsdag den 26. feb. Kl. 19

GOD JUL OG GODT NYTÅR!

Venlig hilsen
Gerd, Margit og Vibeke

Info-gruppen

Følg også Storms Hjørne på Facebook.

Nyhedsbrev oktober 2019

SIDEN SIDST

 • Foreningen Storms Hjørne har nu 151 medlemmer – heraf 40 frivillige. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
 • Vi har besluttet at sætte priserne op på enkelte dagligvarer. Det gælder mælk, kaffe og is. Det skyldes bl.a. stigende udgifter, svind på letfordærvelige varer og en bebudet huslejestigning fra 1. jan. 2020.
 • Der er sket nyindretning af butikken. Kom og se den nye gavereol og tjek vores bogudsalg.
 • Morgenbrød uden bestilling kan kun købes lørdag og søndag. Vil man dagligt være sikker på at kunne få bagervarer, skal de forudbestilles.
 • Foreningen har søgt Sydfyns El om støtte til et Convenience køleskab til grøntsager.

NYT FRA KØDGRUPPEN – INFO OM LEVERANDØRER

TOFTEGÅRD

 • TOFTEGÅRD OKSEKØD er af en hel speciel kvalitet. Kvæget er højlandskvæg, der har gået ude hele deres liv. Har levet i det fri på usprøjtede naturarealer. Er ikke blevet behandlet med nogen form for vækstfremmer. Kvæget udvikler en naturlig modstandskraft og har derfor ikke behov for antibiotika. Fælles for kødudskæringerne fra Toftegård er, at producenten anbefaler stegning ved forholdsvis lav temperatur over længere tid for at bevare kødets saftige konsistens.
 • I STORMS HJØRNE kan vi tilbyde
  Hakket Oksekød – magert og smagfuldt Entrecote
  Engelsk bøf
  Højrebskoteletter
  Oksemørbrad
  Oksemedaljon
  Ubagt leverpostej (oksekød tilsat en smule gris – giver en dejlig smag)
  Udvalg af grillpølser tilsat krydderier, f.eks. oregano eller chili


HINDSHOLM

 • HINDSHOLM GRISEKØD er ligeledes præget af grisenes livsbetingelser og helt naturlige
  levevis på marker, hvor de har masser af plads – helt i modsætning til andre grise, der har
  trange kår, der også bevirker, at de bliver mere sårbare og må behandles med antibiotika.
 • I STORMS HJØRNE kan vi tilbyde
  Koteletter i pakker med f.eks. 2 stk
  Mørbradbøffer
  Skinke i tern – til f.eks. gryderetter
  Ubagt leverpostej
  Flæskesteg med svær

ALLEGÅRDEN

 • Allégården har opdræt af lam, kylling, gås, and og kalkun – og har også fokus på
  dyrevelfærd.
 • I STORMS HJØRNE kan vi tilbyde:
  Kyllingegyros (40 min. i ovnen – der kan så tilsættes vand og derefter i ovnen ca. 10 min.
  serveres f.eks. med løse ris)
  Kyllingefrikadeller (6 stk) – meget populære – både til frokost/aften/madpakke
  Lammedeller (4 stk) – gode til tomatsalat
  Lammegrillmedister – i ovnen eller på panden. Serveres f.eks. med græske bådkartofler
  og tomatsalat med hvidløg og basilikun
  Hakket lammekød til f.eks. Græske Lammefrikadeller à la STORMS HJØRNE
  Kyllingemedister (god med f.eks. rødkål eller rosenkål)
  Kyllingebrystfilet – god til nemme retter med f.eks. lidt salat til frokost
  Kyllingeunderlår – kan grilles eller bruges til grydestegning
  Varmrøget kyllingebryst – koges og bruges som røget hamburgryg (f.eks. til stuvet
  grønkål, spinat eller ærter og gulerødder
  Helt kyllingebryst – velegnet som mager grydesteg tilsat div. urter og grønt.

STYRKET ERHVERV I GADEPLAN

Storms Hjørne blev i foråret 2019 opfordret til at deltage i projektet ”Styrket erhverv i gadeplan”.
”Styrket erhverv i gadeplan” er et EU-projekt, hvor der er afsat økonomiske midler til
vækstskabende initiativer for butikker og andre småhandlende uden for EU’s storbyer, f.eks. også
for foreninger som vores, der har handel som formål.
Hovedoverskriften på projektet er digitalisering og synlighed med henblik på vækst. For Storms
Hjørnes vedkommende drejer væksten sig ikke alene om større salg i butikken, men også om øget
rekruttering af medlemmer og frivillige.
Det er Gitte Krøis og Lise Dengsøe, der fra Storms Hjørne deltager i kurset. Der vil således i den
kommende tid rettes fokus på udvidelsen af kundekredsen, konkret ved at der her i oktober måned
ligger en liste på disken, hvor man som kunde kan tilmelde sig et såkaldt kunde-info om butikkens
(ny)indkøb og tilbud, f.eks. kød, æg, vin, øl og andre specialvarer. I november måned rettes der
fokus på medlemstallet med henblik på en forøgelse: Der uddeles en folder om fordele ved at være
medlem af Storms Hjørne og som det nye, at tilmeldingen kan ske på forskellig måde og ikke kun
via hjemmesiden (kontantbetaling i butikken eller over Mobile Pay). Senere bliver Facebooksiden
optimeret – vi er allerede på Google My Business – og det er hensigten at sætte mere fokus på
disse sociale medier med kontinuerlig udskiftning af billedsiden.
Som ét af de fysisk synlige ændringer, der allerede er sket, er den nye gavereol, opsat på
endevæggen i butikken. Med færdigpakkede gaver i alle prisklasser prøver vi at servicere den
kendte kundekreds, men også at udvide den. Billeder af sådanne tiltag bliver derfor i fremtiden lagt
på Google My Business og de sociale medier, så markedsføringen rækker længere ud end til
kunder, der i forvejen kommer i butikken.

Kommende møder
Bestyrelsesmøde den 24. okt. kl. 19.
Frivilligmøde den 30. okt. kl. 19

På info-gruppens vegne
Gerd, Margit og Vibeke
Troense den 10.10.19

Nyhedsbrev juli 2019

SIDEN SIDST

 • Indtil den 15. august er der hver dag åbent fra kl. 8 i Storms Hjørne. Morgenbrød bestilles og betales inden kl. 17 til dagen efter. Hvis man vil være sikker på, at der er morgenbrød, er det en god idé at forudbestille.
  Ordningen har været en succes.
 • Vi minder om, at vi har det nyeste materiale om vores område formidlet af Tåsinge Turistinformation.
 • Udstillingen I Marinemalerens Fodspor fortsætter i butikken, og vi har nu også fået bogen om Jens Erik Carl Rasmussen, der er udgivet af Marstal Søfartsmuseum. Prisen er 300 kr.
  Mange gæster er begejstrede for udstillingen og dækshusene rundt i havnene.
 • Alle medlemmer har nu modtaget faktura til indbetaling af kontingent. Vi håber fortsat at få flere medlemmer, da det har stor betydning ved ansøgning af fondsmidler. Indmeldelse kan ske på nettet eller ved henvendelse i butikken.
  Vi mangler butiksvagter. Interesserede kan henvende sig i butikken.
 • Dagligvarer
  Vi bestræber os på til stadighed at have et bredt udvalg af dagligvarer. Hvis man som kunde ikke finder den ønskede vare, kan man henvende sig, og vi vil forsøge at få varen i butikken.
 • Butiksvagterne yder en flot indsats i kvalitetskontrollen af dagligvarer mhp at reducere spild og dermed tab for Storms Hjørne.
 • For øjeblikket er der stor rabat på fem kr. på fire slags Premier Is. Det drejer sig om Smarties, Tropical, Yankee Mandel og Yankee Original.NYE TILTAG I SPECIALVAREAFDELINGEN
  PRODUKTER FRA HORNVAREFABRIKKEN – UDSALG
  Vi har længe forhandlet Hornvarefabrikkens smukke produkter 
  – smykker og brugsgenstande (skeer og smør/honningknive) . Som et led i en fornyelse af vores sortiment, har vi imidlertid besluttet at lade Hornvarefabrikkens produkter udgå, og vores lille restlager sælges derfor med meget store rabatter – op til 50% rabat. Det er fine produkter i en meget lækker forarbejdning. En kniv sammen med et glas

lokal honning eller en ske sammen med lækker marmelade fra Avernakø er gode gaveideer, som lige nu kan erhverves til en rimelig pris.

TRÆSKEER
Johan Haaber fra Troense har håndsnittet SKEER på gammeldags vis med økse og kniv i mange forskellige træsorter bl.a. birk, ahorn, valnød og kirsebær. Disse produkter er nu til salg i Storms Hjørne.

SENNEP FRA ”FOOD FOR FRIENDS”
To unge mænd – den ene med rødder på Sydfyn – har etableret en ny virksomhed i Svendborg. De har overtaget sennepsproduktionen fra Dansk Mjød, som i en årrække har leveret lækre og populære sennepsvarianter til specialbutikker, og deres første egenproducerede – og egenudviklede – sennep er netop blevet præsenteret på Kulinarisk Sydfyns fødevaremarked i Svendborg. Den hedder”Fynsk sommersennep”. Hen ad vejen kommer der flere egenproducerede sennepsvarianter til. Den fynske sommersennep bliver senere erstattet af vinter- eller julesennep, foruden at de pusler med ideer om andre produkter end sennep.

PRODUKTER FRA BROHOLM SLOTS KØKKEN
Vi har længe været på udkig efter gode produkter inden 
for ”det sure køkken” –f.eks. kryddereddiker. Nu har vi fundet nogle produkter af den ønskede gode kvalitet og er glade for at kunne præsentere Broholms kryddereddike med citrongræs og chili, havtornvinaigrette, kryddersyltede hyben og kryddersyltede rødløg. Desuden har vi en grillmarinade, som også kan bruges som ketchup.

FROSNE KØDVARER
S
om altid arbejder Storms Hjørnes ”kødpiger” hårdt forat vi ikke skal ”gå ned” pågod grillmad. Vi har f.eks. hakket lam og okse, lamme- og svinekoteletter, kyllingelår og bryster, samt forskellige grillpølser.

SENNEP fra Food for Friends + grillmarinade (ketchup) fra Broholm + godt grillkød = grundlaget for en perfekt dansk sommeraften !

Kommende møder
Bestyrelsesmøde : tirsdag den 20. august Frivilligmøde: mandag den 26. august Frivilligfest: fredag den 6. sept.

Venlig hilsen
Gerd, Margit og Vibeke fra Info-gruppen

Nyhedsbrev maj 2019

NYHEDSBREV 10. MAJ 2019

ARRANGEMENTER SIDEN SIDST

”I marinemalerens fodspor” søndag d. 28. april blev på alle måder en stor succes. Ca. 70 personer mødte frem i Storms Hjørne til taler og en lettere servering. På havnen i Troense fortalte Kristian Balle om de fine styrmandshuse og forskelligheden i vinduesstørrelse i de enkelte huse. Dette for at opnå samme udsyn, som maleren Jens Erik Carl Rasmussen har foreviget på sine malerier fra de lokale havne. Mange deltagere cyklede med rundt til havnene i Troense, Vindeby og Svendborg. Enkelte fulgte med hele vejen til Ærøskøbing og Marstal. Stor ros til arrangørerne af projektet og også ros til ”husbyggerne”. Flot, flot arrangement! Kopier af de 6 malerier kan ses i Storms Hjørne sommeren over.

BUTIKKEN

Bestyrelsen har i samråd med frivilliggruppen besluttet at ændre åbningstiderne i Storms Hjørne i sommerperioden fra d. 1. juli til d. 15. august. Butikken åbner i denne periode hver dag kl. 8.00 af hensyn til sejlere og andre turister, samt lokale morgenmennesker.

Ved byloppemarkedet i Troense d. 1.-2. juni vil der være åbent i butikken hele dagen fra 9 til 18.

Takket være stigende omsætning er der løbende mulighed for at øge varesortimentet. Sidste tiltag er salg af økologiske æg fra Skinballegaard på Tåsinge. De friske æg, som kan købes stykvis, er blevet et meget efterspurgt produkt.

Storms Hjørne har mange kommisionsvarer i butikken. Til orientering er disse varer mærket med gult mærke.

Der er nedsat en ny arbejdsgruppe bestående af Vibeke Matzen og Gerd Machon angående medlemsliste og betaling af kontingent. Gruppens intentioner er at få overblik over medlemslisten 2019 og finde frem til en mere hensigtsmæssig kontingentindbetaling med systematisk registrering.

Der er lagt referater af frivilligmøde d. 3. april og af bestyrelsesmøde d. 25. april på WWW.stormshjorne.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER

For frivillige og butiksvagter:
Udflugt til SKARØ IS d. 12.5. Afgang Svendborg havn kl. 11.00
Udflugt til HINDSHOLMGRISEN, Martofte d. 15.6. kl. 10. Tilmelding i butikken inden d. 1.6. Frivilligmøde onsdag d. 12.6. kl. 19 i Sognehuset.
Til orientering afholdes næste bestyrelsesmøde d. 20.5. i Storms Hjørne.
Venlig hilsen Vibeke Matzen, Margit Wind og Gerd Machon fra Infogruppen