5 års jubilæum:Invitation til medlemmer og bidragsydere

Invitation til medlemmer og donatorer: 5 års jubilæum

 

5-års jubilæum

 

INVITATION

Kære medlemmer og bidragsydere.
Den 5. marts 2016 åbnede Købmand Storms Hjørne dørene første gang som den frivilligt-drevne købmandsbutik, vi kender i dag.
Der er sket meget i butikken siden da – interiøret er blevet opdateret, varesortimentet er stærk udvidet, og forretningen er under konstant udvikling.
Foreningens frivillige har ydet en kæmpe indsats, men uden en stor og stadig voksende skare af medlemmer og bidragsydere havde vi ikke kunnet nå så langt på så kort tid.
Vi havde set frem til at arrangere en større festligholdelse på dagen – men sådan gik det jo ikke. Corona-restriktionerne spændte ben for al selskabelighed af den art.
Nu er Danmark åbnet igen – og vi glæder os til at se jer alle sammen
 
Lørdag den 31. juli 2021
I haven ved Storms Hjørne
Mellem 14 og 17
Det bliver en uformel, hyggelig reception, hvor I vil få lejlighed til at møde hinanden, alle os, som er aktive i forbindelse med driften af forretningen og forhåbentligt også mange af vores trofaste leverandører.
Vi vil sørge for lidt at spise og drikke –  hovedsagligt produkter som forhandles i forretningen.
 
Af hensyn til arrangørerne beder vi om at I tilmelder jer arrangementet senest den 15.07.21, enten ved at skrive jer på den liste, som ligger på disken i forretningen eller til Ingegerd Størling: i.stoerling@gmail.com.
 
Vi glæder os til at se Jer.
 
Venlig hilsen
Arrangørerne
Storms Hjørne
 
 
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

Påmindelse om ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

Torsdag d. 29. april kl. 18 i haven til ejendommen Slotsalleen 2

Ved virtuel deltagelse, følg venligst linket:  https://meet.google.com/rno-pvkm-ehs

I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling afholdt d. 15. april blev der samtidig indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling:

 Hvis bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne bliver vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april, skal der ifølge de oprindelige vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter. Torsdag d. 29. april vil derfor blive datoen for denne eventuelle, ekstraordinære generalforsamling. (citat fra indkaldelsen).

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan tilgås på hjemmesiden:

https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

Det primære punkt på den ekstraordinære generalforsamling er derfor punkt 6.

Under punkterne 3, 4, 5 og 7 er der intet nyt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag om vedtægtsændring *)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

Punkt 6. Ændring af vedtægter:
Ny § 2
Ny §4 stk. 11
Ny §5 stk 1
Ny § 10 stk 2

 

Begrundelse for de 4 ændringer:

Foreningens vedtægter er ikke blevet ændret, siden de blev vedtaget i 2016, og der er flere grunde til at ændre paragrafferne:

 1. at opdatere og præcisere foreningens formål
 2. ved foreningens opløsning at sikre, at formuen går til lokale og almene formål
 3. at foreningen kan optage lån
 4. at optagelse af lån skal besluttes på generalforsamlingen

I tilfælde af foreningens opløsning skal det sikres, at foreningens formue, dvs indestående i et pengeinstitut, lagerbeholdning, evt. ejendom, skal tilfalde almene formål i lokalområder (§10 stk. 2), og der refereres herfra til §2 (”svarende til foreningens formål”), hvorfor denne paragraf nødvendigvis også må ændres.

Med disse to ændringer sikrer vi os, at vores formue ved en evt. opløsning af foreningen ikke falder i private hænder, men alene går til almene formål i lokalsamfundet.

 

Da vi i bestyrelsen gør os tanker om at rejse penge til køb af butiksdelen af ejendommen Slotsalleen 2 som en ”ideel anpart”, har vi tilføjet ”ved køb” i § 5 stk.1.

 • 4 stk 11 omhandler at stifte gæld. Det bliver understreget, at det er generalforsamlingen, der skal give tilladelse til gældstiftelse.

 

Referatet af den ordinære generalforsamling d. 15.04.21 ligger på hjemmesiden:

https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

 

 

 

 

       21.04.21

    Bestyrelsen

 

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne

            

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

For at følge foreningens vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Vi indkalder derfor til generalforsamling:  
Torsdag den 25.02.2021 kl. 19.00 i Sognehuset.

Men grundet corona-restriktioner om forsamlingsforbud på mere end 5 personer gældende frem til d. 28. februar udsættes den årlige generalforsamling samtidig til:

Torsdag d. 15. april kl. 19.00 i Sognehuset

NB NB NB:

Ændring: Kl. 18 i haven i ejendommen Slotsalleen 2

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 07.04.21, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden, så snart det er godkendt af de interne revisorer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag om vedtægtsændring *)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

På valg i år:
Kirsten Vilhelmsen: Villig til genvalg
Lise Dengsøe: Villig til genvalg
Gerd Machon: Ønsker ikke genvalg

Suppleant: Alice Høltzel: Villig til valg som bestyrelsesmedlem
Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
Intern revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg
Intern revisor: Susanne Sckerl: Villig til genvalg

Ikke på valg i år:Gitte Krøis og Ingegerd Størling

Der skal derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer. 

*) Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændring:
Ny § 2
Ny §4 stk. 11
Ny §5 stk 1
Ny § 10 stk 2

Begrundelse for de 4 ændringer:

Foreningens vedtægter er ikke blevet ændret, siden de blev vedtaget i 2016, og der er flere grunde til at ændre paragrafferne:

 1. at opdatere og præcisere foreningens formål
 2. ved foreningens opløsning at sikre, at formuen går til lokale og almene formål
 3. at foreningen kan optage lån
 4. at optagelse af lån skal besluttes på generalforsamlingen

I tilfælde af foreningens opløsning skal det sikres, at foreningens formue, dvs indestående i et pengeinstitut, lagerbeholdning, evt. ejendom, skal tilfalde almene formål i lokalområder (§10 stk. 2), og der refereres herfra til §2 (”svarende til foreningens formål”), hvorfor denne paragraf nødvendigvis også må ændres. 

Med disse to ændringer sikrer vi os, at vores formue ved en evt. opløsning af foreningen ikke falder i private hænder, men alene tilgår almene formål i lokalsamfundet.

Da vi i bestyrelsen gør os tanker om at rejse penge til køb af butiksdelen af ejendommen Slotsalleen 2 som en ”ideel anpart”, har vi tilføjet ”ved køb” i § 5 stk.1.
4 stk 11 omhandler at stifte gæld. Det bliver understreget, at det er generalforsamlingen, der skal give tilladelse til gældstiftelse.

Se de konkrete vedtægtsændringer via linket nederst på siden, hvor vi har sat den nuværende tekst op mod den, vi foreslår. 

Hvis bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne bliver vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april, skal der ifølge de oprindelige vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter. Torsdag d. 29. april vil derfor blive datoen for denne eventuelle, ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan allerede nu tilgås på hjemmesiden:
https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

Regnskabet for 2020 kan tilgås på hjemmesiden, når det foreligger i revideret stand fra de to interne revisorer:
https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

       09.02.21
    Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev september 2020

 

Nyhedsbrev september 2020

BYENS BEDSTE BUTIK

Det har været en fantastisk sommer.

Sommerens begrænsninger for ferier i udlandet har betydet virkeligt mange turister i Troense.

2200 Maglemose-æg, 1400 Skarø-is og 3000 rundstykker solgte vi i juli og august. Grill-pølser – æbler fra glaspusteren – dagligvarer – ja, der har i juli og august været et fantastisk salg på alle områder, og dagligvareindkøberne og specialvareleverandørerne har haft svært ved at følge med efterspørgslen. 

Det gode sommervejr har selvfølgelig også spillet en rolle – og det ser ud til at fortsætte. Vi har opgjort salget for juli og august, og omsætningen er 50% større end i 2019 !

Tak til alle jer medlemmer, som hele året støtter Storms Hjørne, og som har lagt vejen forbi forretningen i løbet af sommeren. I medvirker i høj grad til den gode omsætning og – ikke mindst – en forretning fuld af liv og glade mennesker. Mange udenbys kunder har i løbet af sommeren udtrykt stor begejstring for Storms Hjørne og har bemærket, at vi ikke er en forretning i gængs forstand, men et helt unikt samlingspunkt for alle generationer i byen.

Corona – situationen påvirker både vores kunder og butiksvagter. Vi tager situationen alvorligt og fastholder flg retningslinjer:

 • Max 6 kunder i butikken ad gangen
 • Afspritning af hænder med den spritdispenser, som er opsat til kunderne ved indgangsdøren
 • Butiksvagterne afspritter hænder med jævne mellemrum under vagten/bruger engangshandsker
 • Alle håndtag og overflader afsprittes under hver vagt
 • Skærmen ved kasseapparatet forbliver på sin plads

Som nævnt tidligere er caféen lukket, da vi ikke kan opretholde afstandskravet. Men når caféen åbner igen, kommer vores nyindkøbte kopper frem, kopper med navnet Storm på. Vi glæder os til igen at kunne servere en kop kaffe.

NØRDERIER OG NØRKLERIER

For at opdatere forretningens udvalg af specialvarer gør vi os umage med at følge med i, hvad der rører sig på det kulinariske område. Hvad er oppe i tiden – er det ”nye sort” ikke længere lakrids men noget helt andet ? Det er vigtigt, at I er med til at holde os orienteret og fortæller os om de ønsker, I måtte have til nye produkter, som passer ind i vores varesortiment. Vi stræber efter at finde små lokale producenter – lokale råvarer – økologiske produkter, eller produkter, som på anden vis er unikke.

I ”nørderi-afdelingen” har vi netop fået 2 nye varer hjem. Varerne har det til fælles, at de produceres af unge mennesker, som med energi og entusiasme har kastet sig over mikro-produktioner af varer af høj kvalitet, og som vi gerne vil medvirke til at ”verden” får øjnene op for:

 ”Rodløs” æblecider                                                                                                                                           Emil Næsby har gennem nogle år ”nørdet” med fremstilling af cider, og han er nu klar til at lancere forskellige cidere. Emils produkter er helt specielle og usammenlignelige med de cidere, som kan købes i supermarkederne.

Emil skriver bl.a.  om sine produkter, som alle har det til fælles, at de er produceret af æbler fra Sydfyn – Tåsinge – Troense:

”Rodløs Cider – på æbler fra henlagte plantager, krat og glemte træer. Rodløs Cider er en mikroproducent (siden 2019) af vild dansk cider baseret på Sydfyn.

Vi er et håndbryggeri, hvor vi selv samler alle æblerne, presser dem til most, gærer det og tapper cideren på flaske.

Når æblerne er samlet og presset til most, gærer den på tanke og flasker i alt op til 16  måneder. God cider tager sin tid.

Vi har som bærende princip, at vi samler frugten fra de henlagte plantager og de glemte træer. De får ingen sprøjtemidler, og vi tilsætter ingen kemi eller gær, men bruger den naturlige vildgær der sidder på æblet. Det synes vi er med til at skabe en mere levende og kraftfuld cider. En cider der består af 100% æblemost og som smager af de træer og landskaber den kommer fra.”

Vi har lige nu 2 varianter på hylderne i stærkt begrænset mængde i 75 cl flasker. Vi har valgt at sælge disse flasker til en intro-pris, som ligger ca. kr. 10.- under den pris, de kommer til at koste i fremtiden.

Dette års æblehøst er ved at være i hus, og vi kan se frem til, at vi næste år også kan tilbyde æblecider på 33 cl flasker.

Kaffe fra Holy Bean Coffee Roasters                                                                                                                På opfordring fra vores lidt yngre kundegruppe, som ”nørder” med kaffebrygning, har vi indgået aftale med Sine Klejs Gren om at forhandle nogle af hendes kaffevarianter.

Sine er SCAE certificeret rister & barista, og hun lægger vægt på grundighed og bæredygtighed.  Hun arbejder med lysristede kaffer, som alle er økologiske og siger bl.a.:

”Rigtig kaffe af en høj kvalitet er lig med kaffe til en høj pris og dermed en tilsvarende høj løn til farmerne i de kaffeproducerende lande.

Den endelige ristning og kaffebrygning er altafgørende for den gode smag. At riste kaffen til perfektion betyder også, at vi anerkender og værdsætter kaffebøndernes store arbejde! Det er derfor vi rister vores kaffer nænsomt og ud fra en klar vision om, hvordan kaffen skal smage, afhængig af bl.a. deres oprindelse og forarbejdning”

Kaffen vil være på hylderne i Storms Hjørne inden længe. Vi lægger ud med ganske få varianter, men udvider gerne sortimentet hen ad vejen.

”Nørklerierne” lever i bedste velgående!                                                                                                  Faktisk har vores lokale øl-kasse-nørkler haft meget travlt, for kasserne er stadig et stort ”hit” blandt mange kunder, som køber de små Storms Hjørne-kasser med øl, eller selv udvælger de varer som de ønsker. Vi har nu kasser i forskellige mål, som passer til de specialøl, vi forhandler.

 

UDSiGT – INDSIGT – FREMSYN:

Det nye vindue                                                                                                                                                   Som man sikkert har lagt mærke til, er den lille ombygning i butikken blevet færdig. Vinduet er sat i, og lyset vælter ind i den oprindeligt mørke del af butikken samtidig med, at man udefra kan få et kig ind og se et udvalg af specialvarerne. Vi har malet facaden, og udhængsskabene er hængt op i lodret format, så de både er lettere tilgængelig, når der skal sættes info op, og giver et mere ensartet linjeforløb på facaden. Indenfor er der sat hvide hylder op som svarer til hylderne i de to eksisterende vinduer, og glasvarer fra Glasmagerne, Vemmenæs, er sammen med vin-og spiritusflasker stillet frem til udstilling herpå. Donatorerne til vinduet er Fonden for Fynske Bank, Praksis Arkitekterne, Troense Beboerforening samt Pæreskudeprojektet, som vi sender venlige tanker til.

Torvet                                                                                                                                                                 Storms Hjørne har brug for byens torv som samlingssted for vores kunder. Her i sommer har mange turister og fastboende klumpet sig sammen i skyggen på de to bænke uden for butikken, enten med en is i hånden eller en kop to-go-kaffe. Vi kunne tænke os en ambitiøs renovering af torvet, der passer ind i byens miljø og er specielt henvendt til den voksende turistgruppe af øhavsstivandrere og -cyklister, dvs de ikke bilende turister. Sammen med Troense beboerforening bliver der snarest nedsat et udvalg med to repræsentanter fra hver forening, som vil ansøge én eller flere af kommunens puljer om en forskønnelse af torvet.

Køb af ejendommen:                                                                                                                                           På det netop afholdte frivilligmøde informerede bestyrelsen om overvejelserne omkring et eventuelt køb af Storms Hjørne.Ejendommen er til salg, og trods det gode samarbejde vi som lejere altid har haft med ejeren, Mads Ziegler, kan der være mange fordele ved at købe ejendommen helt eller delvist for at sikre butikkens eksistens.

Bestyrelsen er i færd med at sammensætte et arbejdsudvalg, som skal undersøge de forskellige muligheder – juridiske, tekniske og økonomiske – således, at projektet kan fremlægges til beslutning på næstkommende generalforsamling i februar 2021.

Hvis der blandt medlemmerne er personer, som har kompetencer om ovenstående og har lyst til at være med i arbejdsudvalget, hører vi gerne snarest muligt.

Frivillige                                                                                                                                                                   D. 25. august afholdt vi det første fysiske frivilligmøde siden marts 2020. Selvfølgelig med de forholdsregler, der gælder for forsamlinger. Det var dejligt at kunne mødes ansigt til ansigt, og som altid ved fysiske møder i modsætning til mailkorrespondancer øges både idéerne, fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet. Vi håber, at vi også til oktobermødet kan samles i sognehuset.

Flere frivillige, som i starten af Corona-krisen måtte blive hjemme og passe på sit eget og familiens helbred, er heldigvis kommet tilbage som butiksvagter. Men vi har brug for endnu flere aktive frivillige og har netop omdelt en folder, hvor vi opfordrer byens borgere til at give en hånd med. Man bestemmer selv hvor meget og hvor lidt, og der er brug for bl.a. butiksvagter, indkøbere, reparatører og håndværkere. Vi opfordrer interesserede til at møde op i forretningen den 29.9 kl. 13, eller den 1.10 kl 19 eller at komme ind i butikken og tale med os.

Forhåbentligt bliver det snart muligt og forsvarligt at mødes i større grupper, for i 2021 fylder Storms Hjørne 5 år, og det skal fejres! Der er nedsat udvalg, som skal planlægge de nærmere detaljer omkring fejringen samt muligheden for at søge fondsmidler.

 

Næste bestyrelsesmøde den 19.10.20

Næste frivilligmøde den 28.10.20

 

Venlig hilsen

Storms Hjørne

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev juli 2020

page1image7359744

NYHEDSBREV 1. JULI 2020

CORONASITUATIONEN

Butikken har gennem hele coronanedlukningen og videre frem fastholdt normale åbningstider. Den 23.3. startede desuden et tilbud om udbringning af varer. Dette tilbud vil fortsætte endnu et stykke tid.
Caféafdelingen holdes stadig lukket, så kaffesalget er ”To Go”.

Desuden indkøbes en berøringsfri afspritningsbeholder, som et led i bestræbelserne på at minimere smitterisikoen.
Under nedlukningen valgte flere kunder at lægge deres indkøb i Storms Hjørne, og mange er fortsat med at handle i butikken – hvilket er glædeligt for butikkens fremtid.

ØKONOMI

Økonomisk går det fortsat godt i butikken. Omsætningen er stigende, og det er lykkedes at mindske spild/tab. Som noget nyt vil der blive opsat en reol mærket ”Stop madspild” til varer, der er tæt på udløbsdatoen.

ISÆTNING AF ET VINDUE I BUTIKKENS TILBYGNING

Bestyrelsen har fået bevilget 15.000 kr. af Fonden for Fynske Bank til isætning af et ekstra vindue i butikken. Prisen er 19.475 kr., og arbejdet udføres af Sydfyns Byggefirma. Det sidste beløb på 4.500 kr. er doneret af de tre lokale instanser: Praksisarkitekter, Troense Beboerforening og Pæreskudeprojektet, som vi også her vil takke mange gange for den generøse donation tillige med den hurtige respons på vores forespørgsel om støtten. Tak for en uforbeholden opbakning.

NYE ÅBNINGSTIDER

Fra den 1. juli til og med 15. august er der hver dag åbent fra kl. 8 i Storms Hjørne. Morgenbrød ligger klar. Det er en god idé at forudbestille, hvis man vil være sikker på at få frisk morgenbrød.

NYE SPECIALVARER

Ny chokoladeleverandør

Vi har lavet aftale med L’Artisan-chokolade – belgisk chokolade håndlavet på Fyn – som erstatning for Konnerup Chocolatier, der gik konkurs i februar i år. Indehaveren af L’Artisan hedder Rik Ryckeboer, som er uddannet konditor . På sin hjemmeside skriver han: ”I mine lokaler på Nordfyn fremstiller jeg selv alle mine chokolader fra først til sidst efter belgisk tradition. For mig er chokolade mere end et håndværk. Det er en hjertesag.”

Vi har indkøbt æsker med fyldt chokolade, chokoladeplader med forskellige smage, samt poser med rochers og overtrukne mandler, og vi har allerede fået meget fin kunderespons på produkterne.
I mellemtiden er Konnerup Chocolatier genåbnet, så fremover vil vi indkøbe flere af de mest populærere produkter herfra, bl.a. chokoladepladerne med påskrifterne ”Tillykke”, ”Mange tak” og ” God bedring”.

Kød

Vi er forberedt på en god, varm sommer – som indbyder til at grille et dejligt stykke kød. I fryseren finder du f.eks. flere forskellige slags pølser, som alle er meget velegnede til at grille:

Fra Allegaarden: Lammegrillmedister – markedspølser (kylling/gris) – brunchpølser (kylling).

Fra Toftegård: grillpølser, som selvfølgelig er fremstillet af det fine oksekød, som Jan Toftegård producerer.

Vi tilbyder også:

 • –  Kyllingeudskæringer: bryst samt under/overlår, pakket i mindre portioner.

 • –  Lamme- og svinekoteletter

 • –  Oksebøffer og -stege

 • –  Hakket kylling, okse, og svinekød

  Desuden har vi næsten altid lamme- og kyllingefrikadeller på lager, men de er så populære, at producenten næsten ikke kan følge med.

  HUSK : ALLE KØDPRODUKTER ER FROSTVARER OG FINDES I SKABSFRYSEREN.

  Lakrids fra Almaregården

  Det er 100% vegansk – ingen gelatine – ingen kunstige tilsætningsstoffer – ingen har E-numre.
  Der er følgende smagsvarianter:
  Sød lakrids, salt lakrids, chili lakrids, lakridspenge og lakridsstænger i sød og salt Vingummi (glutenfri)

  Fås med abrikos – og blodappelsinsmag, samt hindbærskruer (mindre).

  Æg

  For et par måneder siden måtte Tåsinge Æg desværre lukke. Vi har fundet et fint alternativ – Maglemose Græsæg fra Ullerslev, som er certificeret økologiske. Navnet ”græsæg” hentyder til, at hønsene har fri adgang til store græsarealer. De bor i flytbare hønsehuse, som flyttes hver 14. dag, så hønsene altid har friskt græs at spise og bevæge sig i. (Se evt. en lille film på hjemmesiden maglemoseaeg.dk.) Æggene er store, og blommerne har en fantastisk farve. Vi får leveret friske æg ca. 1 gang ugentligt.

  Ærøsk øl og rapsolie
  Vi har fundet en ny ølleverandør fra Ærø: Håndbrygget SKOVBY ØL fra Skovby Gl. Mejeri. Vi har udvalgt tre øltyper: India Pale (fyldig, lys øl), Bayersk Øl (gylden lys øl med let humlet smag ) og Humlen (kastanieagtig farve, fyldig maltsmag med behagelig bitterhed) – alle tre typer er 4,5 – 5 % .Vi fører også deres rapsolie, Ærø Raps (250/500 ml).

Kalender 2021

Mette Marie Hansens kalender for 2021 er klar. Hun står også bag en ny plakat og store smukke postkort. Motivet er Ambrosius Egen.

”Projekt Håndklæde”

Mange tak til dem, som tog opfordringen op og udnyttede Corona-hjemme-tiden til at strikke håndklæder, karklude og vaskehandsker, som efterfølgende sælges i forretningen – med et bidrag til Kræftens Bekæmpelse. Vi har nu et lille lager, som ligger klart til salg – men kan altid bruge mere.

***

Husk også, at vi har mange andre gode tilbud, bl.a. mange gaveideer. Vi har færdigpakkede gaver på gavereolen og også færdige slikposer.

***

MØDER

Bestyrelsesmøde den 12.8.20 Frivilligmøde den 25.8.20

 

Venlig hilsen

Margit Wind, Vibeke Matzen og Gerd Machon

på Info-gruppens vegne

 

Nyhedsbrev april 2020

NYHEDSBREV – APRIL 2020

Konstituering

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende medlemmer 
Formand: Lise Dengsøe
Næstformand: Kirsten Vilhelmsen
Kasserer: Ingegerd Størling
Sekretær: Gitte Krøis 
Bestyrelsesmedlem: Gerd Machon

Suppleanter:
Alice Høltzel
Erik Andersen

Bestyrelsen arbejder fortsat videre med den struktur, som blev lagt efter generalforsamlingen 2019, dvs. med mange arbejdsgrupper, der langt hen ad vejen er selvstyrende, og hvor frivilligmøderne hver anden måned bliver det forum, hvor mange anliggender debatteres og besluttes.

Coronasituationen

Med coronavirussen blev Danmark torsdag d. 12. marts lagt i dvale. Fødevarebutikkerne skulle selvsagt holde åbent, men flere af vores frivillige butiksvagter var bekymret for at arbejde i butikken og valgte at melde fra, så længe forskellige påbud og forholdsregler fra regeringen gælder. Med ekstra indsats fra de resterende butiksvagter i gruppen kan vi stadig holde åbent.

Vi har taget de forholdsregler, som de fleste andre fødevarebutikker har gjort, nemlig at ophænge en plexiglasskærm foran disken, opstillet et bord med håndsprit og latexhandsker, lukket caféen ned, så der nu kun sælges kaffe ’to go’ og indført begrænsning på antallet af kunder i butikken samtidig.

Desuden startede vi mandag d. 23. marts en udbringningsordning, hvor kunder kan ringe en vareliste ind hver dag inden kl. 16, hvorefter en frivillig bringer varerne ud. Det er især tiltænkt de ældre på Mærskgården, men andre har også benyttet sig af ordningen.
Syv personer meldte sig som udbringere. Det har været en succes: Udbringerne bliver mødt med glædestrålende ansigter og bliver takket mange gange for udbringningen. I tørre tal giver den et godt tilskud til butikkens omsætning, da flere er nye kunder.

Omsætning i marts

Omsætningen i marts måned var på 97.300 kr. – første halvdel 44.800, sidste halvdel 52.500. Til sammenligning var omsætningen i marts 2019 på kr. 76.000, dvs. en stigning på 26 – 27% ! Så vi kan med glæde konstatere, at coronakrisen ikke har haft nogen negativ indvirkning på omsætningen, og vi har endda fået udvidet kundekredsen.

Ugens virksomhed

I uge 12 blev Storms Hjørne kåret som ”Ugens virksomhed” af projekt ”Styrket Erhverv i Gadeplan”. Vi blev ønsket ”Stort tillykke med titlen og et kæmpe skulderklap for et fantastisk gåpåmod til de frivillige”. Dejlige ord at få og ikke mindst dejligt, at vi bliver lagt mærke til. Butikken blev i den anledning omtalt i både Fyns Amts Avis og Ugeavisen.

4-årsfødselsdag

Storms Hjørne fejrede 4-års fødselsdag torsdag d. 5. marts med kaffe, rundstykker og kringle til alle om formiddagen og med smagsprøver på de mange sirupper, som vi forhandler fra Det Søde Liv. Om eftermiddagen blev den fejret med øl- og vinsmagning med donationer fra Vinspecialisten Korsgade, Svendborgsund Bryghus samt Ørbæk og Refsvindinge Bryggerier. Mange kom for at fejre dagen – både formiddag og eftermiddag.

Nye varer
 
Fuglefoderhuse.
Vi forhandler nu meget smukke fuglefoderhuse i zink og kobber fra ”Strimmelhuset” i Svendborg. Foderhuset kan hænge (som det kan ses i Storms Hjørne) eller stå (fod/stolpe kan tilkøbes).

BeeHugs.

Som noget nyt har vi i butikken et nyt bæredygtigt alternativ til stanniol, folie, husholdningsfilm og plastposer, det såkaldte Bee-Hugs.
Bee-Hugs produkter findes i firkantede og runde stykker i forskellige størrelser og farver.
Materialet er produceret af økologisk bomuld og jojobaolie, harpiks og bivoks.
Bivokswrapp lader maden ånde, men beskytter samtidig mod luft og fugt. Det kan bruges til indpakning af sandwich, brød, pålæg, ost, grøntsager og frugt. Bør ikke anvendes til fersk kød og fisk. Velegnet også til afdækning af skåle mm. Produktet er genanvendeligt i op til et år, afhængig af brug og korrekt vedligeholdelse.
Kom ned i butikken og se og hør mere om produktet, som produceres og leveres af BeeHugs i Tranekær.
Se evt. beskrivelsen af produktet på vores Facebookside:
https://www.facebook.com/pg/stormshjorne/posts/?ref=page_internal

Projekt håndklæde

Der er kommet nyt garn i kønne forårsfarver. Der er ”farvegrupper” gul-orange-orangerød-rød og grå-lilla og lilla. Garnet er den sædvanlige gode kvalitet og økologisk.
Husk – hvis du har lyst til at hækle vaskeklude eller strikke karklude og håndklæder til forretningens ”Projekt håndklæde”, kan du hente garn og opskrift gratis.


Premier IS
Premier Is fryseren er blevet fyldt op. Nogle varianter er udgået af produktion, til gengæld er der et par nyheder, bl.a. en vegansk isvaffel. Som noget helt nyt har vi et lille udvalg af ”liter-is” i bøtter med 750/800 ml.

Allegaardens kylling og lam

Til påsken er der nye forsyninger. Denne gang er der fokuseret på lidt mindre udskæringer/pakker. Produkter, som passer til enhver lejlighed – også når det bliver grillvejr. Der er også både kyllinge- og lammedeller!

Nogle varer kommer på tilbud i løbet af de næste dage. Hold derfor øje med indholdet i vores lille kummefryser, hvor tilbuddene bliver samlet og tydeligt mærket.

Træølkasser

Vi har måttet finde en ny leverandør til 6-pack-ølkasserne i træ med Storms Hjørnes navn på. Én af de frivillige, Erik Andersen, er uddannet tømrer og producerer nu kasserne for os, så vi igen kan sælge 6 Storms lyse og mørke Ale i trægavekassen. Desuden har Erik produceret en mindre kasse i et mål, der passer til fire Ørbæk øl af den buttede slags.
Dejligt at vi udvider vores profilvarer.

Konkurrence – gækkebrev

Vores seneste tiltag er en konkurrence for børnene i Troense: Klip et gækkebrev og aflever det i butikken. Vi trækker lod om tre vindere, der hver får et påskeæg. Vi udstiller alle gækkebrevene i butikkens vindue, og de skal være Storms Hjørne i hænde senest onsdag d. 8. april, hvorefter der bliver trukket lod skærtorsdag d. 9. april kl. 11.
Se vores opslag på Facebook: https://www.facebook.com/pg/stormshjorne/posts/?ref=page_internal

HUSK
Der er åbent i Storms Hjørne hele påsken!

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 24. april kl. 19 
Frivilligmøde udsat

Venlig hilsen
På info-gruppens vegne

Gerd Machon, Margit Wind og Vibeke Matzen

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne

Onsdag den 26.02.2020 kl. 19 i Sognehuset

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 18.02.20, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

På valg:
Kasserer Frands Dahlgaard: Villig til genvalg.
Sekretær Vibeke Matzen: Ønsker ikke genvalg
Suppleant: Alice Høltzel: Villig til genvalg
Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
Revisor: Torsten Jacobsen: Ønsker ikke genvalg
Revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg

Nyhedsbrev februar 2020

GODT NYTÅR!

Siden sidst

 • Medlemstallet er nu 236. Alle medlemmer har modtaget en faktura gældende for 2020.
  Vi er glade for opbakningen, men mangler stadig butiksvagter. Vi vil opfordre til at møde op i butikken og se, hvad det indebærer at stå der.
 • Økonomi
  Omsætningen er øget med 7 % i forhold til sidste år. Revisorernes anbefalinger er blevet fulgt, der er således færre vareindkøb, begrænset sortiment og mindre spild i år. Vi sælger flere specialvarer og gavepakker. Særlige ønsker kan imødekommes ved bestilling.
 • Spild
  I december måned havde vi et spild på omkring 3.ooo kr. Største post er brød.
  Fra 4. feb. starter vi derfor med en fast bestilling af brød og kager i et forsøg på at mindske spildet. Vi vil stadig opfordre til, at kunderne forudbestiller brød.
 • Strik i Storms
  Det er nu blevet muligt for frivillige og butiksvagter at holde strikkecafé i Storms. Vi mødes i butikken fire onsdage i februar og marts og strikker håndklæder, klude og vaskehandsker til salg i butikken eller egne projekter. Da vi max. kan være 15, gælder tilbuddet i 1. omgang kun frivillige og butiksvagter.
 • 4 års fødselsdag i Storms
  Den 5. marts fejrer vi 4 års fødselsdag i butikken med kaffe og morgenbrød om formiddagen og smagsprøver i løbet af dagen.

Donation fra Storms Hjørnes ”Projekt Håndklæde” til Kræftens Bekæmpelse

Tusind tak til alle jer, som har støttet vores ”projekt håndklæde” og derved medvirket til en flot donation til Kræftens Bekæmpelse.

Nogle af jer har støttet projektet ved at strikke karklude eller håndklæder, eller hækle en vaskehandske. Andre – medlemmer, borgere og turister – har støttet projektet ved at købe de færdige produkter eller garn og opskrift.

Alt i alt har Storms Hjørne siden ultimo 2018 solgt produkter og garn svarende til 150 ngl – og en samlet donation på Kr. 1.875.- er netop overført til Kræftens Bekæmpelse.

”Projekt Håndklæde” – kort fortalt:

Storms Hjørnes mange nye medlemmer kender måske ikke vores projekt ? her er historien kort fortalt:

Projektet blev søsat i begyndelsen af 2017, hvor vi blev opfordret til at medvirke til at mønsteret til et gammelt håndklæde, fundet i Sognehuset, ikke gik i glemmebogen. Samtidig var det vigtigt for initiativtageren, at det dels blev et fælles projekt for byens mange ”strikkere” m/k, dels at en del af overskuddet blev doneret til Kræftens Bekæmpelse.

Byens borgere kan frit hente materialer til et håndklæde/karklud/vaskehandske – mod at de afleverer det færdige arbejde til videresalg i butikken. Borgerne ”donerer” således deres arbejdskraft.

Man kan også købe materialerne – og selv beholde det færdige produkt.

Mange borgere har haft stor fornøjelse af at medvirke i projektet – strikkeentusiaster ved, at mange gode samtaler og bekendtskaber indledes med en udveksling af erfaringer omkring et stykke strikketøj !

Vi opfordrer alle til at kigge ind i Storms Hjørne og læse hele historien omkring ”Projekt Håndklæde”, kigge på garn og se vores prisliste for garn og færdige produkter.

Mange venlige hilsner

Storms Hjørne

Ingegerd Størling (projektansvarlig)

Januar 2020

Bestyrelsen har holdt møde den 14. og den 23. jan. – mødereferaterne ligger på hjemmesiden www@stormshjorne.dk
Kommende bestyrelsesmøder fastlægges, når den nye bestyrelse er konstitueret.
Vi opfordrer alle til at sende indlæg til Nyhedsbrevet.

HUSK
Generalforsamling onsdag den 26. feb. kl. 19 i Sognehuset
Frivilligmøde 26. marts kl. 19 i Sognehuset
 

Venlig hilsen

Margit Wind, Gerd Machon og Vibeke Matzen
På Info-gruppens vegne