Nyhedsbrev maj 2019

NYHEDSBREV 10. MAJ 2019

ARRANGEMENTER SIDEN SIDST

”I marinemalerens fodspor” søndag d. 28. april blev på alle måder en stor succes. Ca. 70 personer mødte frem i Storms Hjørne til taler og en lettere servering. På havnen i Troense fortalte Kristian Balle om de fine styrmandshuse og forskelligheden i vinduesstørrelse i de enkelte huse. Dette for at opnå samme udsyn, som maleren Jens Erik Carl Rasmussen har foreviget på sine malerier fra de lokale havne. Mange deltagere cyklede med rundt til havnene i Troense, Vindeby og Svendborg. Enkelte fulgte med hele vejen til Ærøskøbing og Marstal. Stor ros til arrangørerne af projektet og også ros til ”husbyggerne”. Flot, flot arrangement! Kopier af de 6 malerier kan ses i Storms Hjørne sommeren over.

BUTIKKEN

Bestyrelsen har i samråd med frivilliggruppen besluttet at ændre åbningstiderne i Storms Hjørne i sommerperioden fra d. 1. juli til d. 15. august. Butikken åbner i denne periode hver dag kl. 8.00 af hensyn til sejlere og andre turister, samt lokale morgenmennesker.

Ved byloppemarkedet i Troense d. 1.-2. juni vil der være åbent i butikken hele dagen fra 9 til 18.

Takket være stigende omsætning er der løbende mulighed for at øge varesortimentet. Sidste tiltag er salg af økologiske æg fra Skinballegaard på Tåsinge. De friske æg, som kan købes stykvis, er blevet et meget efterspurgt produkt.

Storms Hjørne har mange kommisionsvarer i butikken. Til orientering er disse varer mærket med gult mærke.

Der er nedsat en ny arbejdsgruppe bestående af Vibeke Matzen og Gerd Machon angående medlemsliste og betaling af kontingent. Gruppens intentioner er at få overblik over medlemslisten 2019 og finde frem til en mere hensigtsmæssig kontingentindbetaling med systematisk registrering.

Der er lagt referater af frivilligmøde d. 3. april og af bestyrelsesmøde d. 25. april på WWW.stormshjorne.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER

For frivillige og butiksvagter:
Udflugt til SKARØ IS d. 12.5. Afgang Svendborg havn kl. 11.00
Udflugt til HINDSHOLMGRISEN, Martofte d. 15.6. kl. 10. Tilmelding i butikken inden d. 1.6. Frivilligmøde onsdag d. 12.6. kl. 19 i Sognehuset.
Til orientering afholdes næste bestyrelsesmøde d. 20.5. i Storms Hjørne.
Venlig hilsen Vibeke Matzen, Margit Wind og Gerd Machon fra Infogruppen

Nyhedsbrev marts 2019

NYHEDSBREV  –  22. MARTS 2019

Bestyrelsen har holdt møde den 20. marts og konstituerede sig således


Formand: Lise Dengsøe
Næstformand: 
Kirsten Vilhelmsen
Kasserer:Frands Dalgaard
Sekretær: 
Vibeke Matzen
Bestyrelsesmedlem: 
Gerd Machon

Suppleanter:
Alice Høltzel
Erik Andersen

På mødet diskuteredes en omfattende oversigt over arbejdsopgaver i                 Storms Hjørne. Visse arbejdsopgaver ligger naturligt hos bestyrelsen, men det er tanken, at oversigten fremlægges på frivilligmødet den 3. april, så interesserede frivillige kan byde ind og påtage sig ansvarsopgaver.
Som nye områder kan nævnes PR og øget kommunikation – både internt og eksternt. Blandt andet en fælles folder for Troenses foreninger til nytilflyttede. 
Som opfølgning på revisorernes bemærkninger om spild tænkes flere grupper nedsat med fokus på specifikke varegrupper.
En ny gruppe tager sig af opdatering af medlemslisten, kontingent-opkrævning og velkomstbreve.

Storms Hjørnes fødselsdag
Den 5.3. kunne Storms Hjørne fejre 3 års fødselsdag. Hele dagen var der    livlig aktivitet i butikken med lokale gæster, som ønskede at være med til at fejre, at butikken stadig eksisterer og faktisk har stigende omsætning. Flere af butikkens leverandører havde sponsoreret smagsprøver, og vores nye leverandør af svinekød , HindsholmGrisen, var til stede i butikken, dels med smagsprøver, dels for at fortælle om produktion mm. 
Dejligt, at mange havde lyst til at være med til at fejre dagen!

Konnerupudflugt
Frivilliggruppen var den 12.3. på besøg på Konnerup Chokoladefabrik i     Vester Aaby for at blive klogere på fremstillingen af chokoladeprodukter og for at få en større viden om, hvilke råprodukter der bruges, og hvor de kommer fra. Henrik Konnerup stod for fremvisning af fabrikken, og han fortalte engageret om produktion mm. Alle fremmødte var enige om, at vi trygt kan forhandle varer fra Konnerup chokoladefabrik.

HUSK
Frivilligmøde 
onsdag den 3. april kl. 19 i sognehuset
Bestyrelsesmøder

 • Torsdag den 25. april kl. 19
 • Mandag den 20.maj kl. 19
 • Mandag den 17. juni   kl. 19

      Sommerfestfor de frivillige: fredag den 6. sept.

Venlig hilsen
På info-gruppens vegne

Gerd Macon og Vibeke Matzen

Nyhedsbrev december 2018

Storms Hjørne – NYHEDSBREV –  december 2018

Står du lige og mangler endnu nogle jule-, advents- eller værtindegaver, så kig ind i Storms Hjørne. Vi har mange gaveideer: akvareller, bøger, glaskunst, strikvarer og børster. Vine, gin, rom, kirsebærvin og Storms Dram. Chokolade, sæber, og andre lokale specialvarer som honning, sirup, chutney…vi kunne blive ved!

HUSK vi har lukket den 24., 25., 26. og 31. dec. + 1. jan.

Bestyrelsenhar holdt møde den 7. december. Referatet ligger på foreningens hjemmeside:  www.stormshjorne.dk

På mødet havde vi fokus på kommunikation – bl.a. fra specialvaregrupperne/kontaktpersonerne til medlemmerne. 
Vi opfordrer alle til at sende indlæg til Nyhedsbrevet. 

Økonomi

Vi har haft et pænt julesalg.

Omsætningen i 2018 fra 1. jan. til 1. dec. ligger 30.000 kr. over omsætningen sidste år i den tilsvarende periode. Det går den rigtige vej!

MØDER
Bestyrelsesmøde lørdag den 5. jan. kl. 12 – 15

Frivilligmøde mandag den 28. jan. kl. 19

Generalforsamling mandag den 18. feb. Kl. 19

GOD JUL OG GODT NYTÅR!

Venlig hilsen

Vibeke

På Info-gruppens vegne

Nyhedsbrev februar 2019

page1image1734672

NYHEDSBREV – 20. FEBRUAR 2019
Årets første nyhedsbrev følger op på foreningens generalforsamling, der blev afholdt på

Hotel Troense den 18.februar.

Der var et fint fremmøde og megen diskussionslyst – især under punktet indkomne forslag.

Overskuddet for 2018 var på næsten 25.000 kr. I dette beløb indgår medlemskontingent på 10.200 kr. samt donationen fra Pæreskudearrangementet på 10.000 kr. Omsætningen lå på lidt over 900.000 kr.
Som foreningens formand formulerede det i sin beretning, så er det primære fokus ikke at skabe et økonomisk overskud, men snarere socialt: Storms Hjørne er blevet et samlingspunkt takket være de mange frivilliges store indsats. Her skabes sammenhold og nye bekendtskaber, samtidig med at Troense har fået en dagligvarebutik til glæde for alle beboere.

Revisorernes bemærkninger til regnskabet var også i år konstruktive og fremadrettede. Der var flere forslag til formindskelse af udgifterne og ønsket om øget likviditet, bl.a.:

 •   Reduktion af varelager og varenumre
 •   Mindre spild
 •   Prisnedsættelser i god tid før udløbsdato
 •   Opfølgning på registrering af spild på de enkelte varegrupper (ny arbejdsgruppe?)
 •   Mindre, men hyppigere indkøbDisse punkter vil selvfølgelig blive taget op til diskussion ved de kommende møder i foreningens bestyrelse og ved frivilligmøderne.NY BESTYRELSEFrands Dahlgaard
  Gerd Macon (nyt medlem)
  Kirsten Nistrup Vilhelmsen (nyt medlem) Lise Dengsøe
  Vibeke Matzen
  Suppleanter:
  Alice Høltzel
  Erik Andersen(nyt medlem)Konstitueringen sker senere.Referatet fra generalforsamlingen og formandens beretning vil blive lagt på hjemmesidenwww.stormshjorne.dk
page1image16400128
page1image16397632
page2image1726144

INFORMATIONER FRA SPECIALVAREGRUPPEN KØD
HINDSHOLMGRISEN
Det er med stor fornøjelse, at vi fra udgangen af uge 8 kan præsentere svinekød fra HindsholmGrisen.

Poul og Carla , som står bag Hindsholmgrisen, sætter en ære i at producere kød på ærlig, autentisk og ægte vis, og de tager det dybt seriøst at kunne levere varer af allerhøjeste kvalitet, hvorfor de ikke stopper ved økologiens minimumskrav – men går langt videre:

HindsholmGrisen lever udendørs hele året – hele livet, men kan søge læ i hytter. Der er virkeligt god plads– hver gris har minimum 200m2 at boltre sig på.

HindsholmGrisen er 100% økologisk, den finder selv størstedelen af sin føde. Hvis nødvendigt får den grovfoder, ærter, lupinfrø og lign. Da de bruger meget energi på at søge føde, og i øvrigt har et aktivt, udendørs liv, vokser de meget langsomt. De bliver slagtet når de er ca. 1 år gamle.

Den langsomme vækst, motionen og foderet resulterer i en helt speciel kødkvalitet – mørk, fedtmarmoret og meget velsmagende. Slagtning, partering, modning og forarbejdning af kødet foregår alt sammen på stedet.

Det er et helt unikt produkt, som indtil nu kun er blevet solgt fra Hindsholms egen gårdbutik og ganske få andre butikker. Desuden leverer man kød til de mest kræsne restauranter.

Det er kød i særklasse, og passer derfor fint til Storms Hjørnes krav om kvalitet og bæredygtighed – det er svinekødets svar på Toftegaards oksekød !

Husk at komme til Storms Hjørnes fødselsdag den 5.3.19, hvor vi forventer at kunne servere et par smagsprøver af deres leverpostej og pølser. Eller kig forbi og læs og hør mere om dette fantastiske produkt.

TÅSINGE ÆG

Det er med lige så stor fornøjelse, at vi kan meddele, at Storms Hjørne nu forhandler æg fra Tåsinge Æg. Store, flotte, lækre æg, som produceres hos Daniel på Skinballegaard på Vornæs Skovvej.
Daniel hylder de gode, gamle principper, og giver sine høns mulighed for at leve et herligt hønseliv. Hønsene kvitterer med dejlige æg, som leveres nærmest direkte fra høns til hylden hos Storms Hjørne.

Vi sælger æggene for kr. 3,50 pr. stk. Man kan selv medbringe en bakke til æggene, eller købe en bakke for kr 3,-, som herefter kan genbruges. Og man kan købe præcist så mange æg man har brug for, vi sælger dem gerne stykvis.

****

 •   HUSK
  Storms Hjørne fejrer fødselsdag den 5. marts med gratis kaffe og rundstykker, smagsprøver og tilbud fra kl. 9 – 11. Arrangementet fortsætter med vin- og øltilbud mm. fra kl. 15 – 18.
 •   Udflugt for frivillige til Konnerup Chokolade tirsdag den 12. marts kl. 18. Der er enkelte pladser tilbage (frist 5.3.).
 •   Det næste frivilligmøde er onsdag den 3. april.Venlig hilsen
  Vibeke
  På Info-gruppens vegne 20.2.19

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2019

Mandag den 18.02.2019 kl. 19 på Hotel Troense

Regnskab og budget tilgår her via link når det er færdigbehandlet af foreningens eksterne revisor.

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
 5. Budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag (Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
 8. Eventuelt

På valg :

Formand: Thomas Dam Jensen, villig til genvalg

Næstformand: Knud Helles, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Lise Dengsøe, villig til genvalg

Suppleant: Alice Høltzel, villig til genvalg

Suppleant: Vagn Axelsen, ønsker ikke genvalg

Revisor: Torsten Jacobsen, villig til genvalg

Revisor: Erik Dahl, villig til genvalg

Nyhedsbrev 23.11.2018

Formanden for Coop, Lasse Bolander, skriver i en kronik i Politiken den 17. nov. om butiksdød. Han har hen over sommeren været med til at lukke 73 butikker.

”Den lokale dagligvarebutik er mere end ´bare´ en butik. I mange mindre danske byer er butikken et mødested, ja, nærmest et forsamlingshus. (…) Vi stemmer demokratisk med fødderne, hver eneste gang vi handler. For hver eneste gang vi vælger at gøre vores indkøb i den lokale butik, træner vi byens hjerte og styrker den bevægelse, der skal til for at skabe et levende lokalsamfund. (…) Sat på spidsen kan engagement og fællesskab forhindre butiksdød”.

Han rammer betingelserne for en dagligvarebutik som Storms Hjørne på kornet!

Vi har oplevet det glædelige, at kundekredsen af lokale bliver større og større. Omsætningen er støt stigende – og julen står for døren.

Lige nu er Storms Hjørne udover dagligvarer og specialvarer fyldt med julespecialiteter: f.eks. julechokolade fra Konnerup, forskellige julevine, juleøl fra Svendborgsund Bryghus og Albani, julekalender fra Skarø Is – kalenderlys og lyskæder samt tre nye bøger af lokale forfattere: årets julegaveidé til de haveinteresserede: ”HAVEN i Troense ” af Helle Troelsen, ”Ung mad”af Ida – Marie Søby og Caroline Marquardsen og nye klummer af Mette Marie Hansen: ”Alting har sin tid”. Sidstnævnte har også udgivet en 2019 – kalendermed smukke fotos fra Nørreskoven og Valdemars Slot .

Foreningen er gået over til mailprogrammet MAILCHIMP, som hele bestyrelsen og Ingegerd har adgang til. Programmet effektiviserer indmeldelse i foreningen og kontingentbetaling. Her ligger også alle maillister. Det fremgår af den nyeste liste, at der nu er 116 medlemmer, hvoraf 41 er frivillige.

HUSK

 • BØGER.

Helle Troelsen signerer sin bog ”Haven i Troense” lørdag den 24. nov. kl. 15.30 – 17.
Mette Marie Hansen signerer sin bog ”Alting har sin tid” lørdag den 8. dec. kl. 15.30 – 17.

 • Arrangementer

Ved Beboerforeningens traditionelle julearrangement den 2. dec.danses der rundt om træet på torvet. Der vil blive serveret gløgg i Storms Hjørne. Øl, sodavand mm. serveres udenfor.

 • Møder

Næste bestyrelsesmøde: fredag den 7. dec. kl. 13 – 15
Næste frivilligmøde: mandag den 28. jan. kl. 19

Venlig hilsen
Vibeke Matzen
På info-gruppens vegne

Nyhedsbrev 10.10.2018

Dagli´Brugsen Sundhøjs lukning får ikke de store konsekvenser for Storms Hjørne. Uddeleren i Landet Brugs har været meget imødekommende og tilbudt os de samme indkøbsvilkår som før. Fredag den 5. okt. kørtes første indkøbstur til Landet.
Foreningen har fået et nyt mailsystem, MailChimp, der bl.a. organiserer medlemslisten, som nu automatisk opdateres, når man melder sig ind via hjemmesiden.
Systemet vil forhåbentlig lette kommunikationen til medlemmerne.

På info-gruppens vegne
Vibeke

 

*  *  *  *  *  *

Den 3.10.18 fik Storms Hjørne overrakt Pæreskudernes donation – en ny skabsfryser med glaslåge! Denne flotte donation er på alle måder en stor hjælp – ikke bare økonomisk, men en sådan fryser har været på ønskesedlen i lang tid, idet den er langt mere pladsbesparende og brugervenlig, og passer bedre ind i det øvrige ”møblement”. Den præsenterer varerne meget bedre, det vil helt sikkert forøge kundernes interesse for vores store udvalg af frosne dagligvarer og kød.
”Afdelingen for salg af lokale kød-produkter” takker mange gange – og dette fine tiltag skal naturligvis fejres med et fantastisk medlemstilbud:

 

Svineklump fra Stougårds fritgående svin – normalpris kr. 70.- pr kg.
Medlemstilbud: kr. 50.- pr kg.

 

Tilbuddet gælder fra den 12.10.18 og så længe lager haves. Det er et stærkt begrænset parti.
Vores medlemstilbud opbevares i den lille kummefryser, som er placeret ved siden af vores nye fryser.
Svineklump er magert kød, som passer perfekt til efterårets gryderetter. Hvem husker ikke den legendariske ”enebærgryde” fra Karolines kogebøger i 80’erne, hvor der ikke blev sparet på mælkeprodukter med højt fedtindhold – 38% fløde og cremefraiche var et ”must”. I 2018 vil mange foretrække en lidt mere mager udgave, men det går ikke ud over den gode smag af fint svinekød.
Et helt stykke svineklump, ølbraiseret i en gryde sammen med årstidens rodfrugter – eller en gryderet med svineklump og vores dejlige lokale æbler er heller ikke dårligt!
God fornøjelse.

Venlig hilsen
Karin Fisch-Thomsen og Ingegerd Størling

Nyhedsbrev 04.09.2018

Det går fortsat godt i Storms Hjørne.

Der er kommet nye butiksvagter og nye medlemmerhen over sommeren.
Meget glædeligt!

Økonomi
Turistsæsonen har været længere og mere intens i år; det kan ses på omsætningen i august, der ligger på 8.000 kr. mere end sidste år.
Skat har meddelt, at vi på baggrund af den skattepligtige indkomst i 2016 (medregnet de 49.000 kr. vi fik fra Mærskfonden) skal betale 16.500 kr. i skat.
Frands har i denne måned fremlagt halvårsregnskabet, balancen var tilfredsstillende sammenlignet med resultaterne fra 2017.
Sommerfesten
Sommerfestenfor de frivillige blev som tidligere år afholdt i telt i baghaven – med stor velvilje fra den nye lejer.
Det var en god fest med fin opbakning med i alt 27 deltagere, der medbragte velkomstdrink, forret, salater desserter, mm.. Foreningen gav tilskud i form af grillkød og 10 flasker vin. Festen er fra bestyrelsens side tænkt som en anerkendelse af den store indsats, de frivillige lægger i Storms Hjørne.

Ny vagtplansordning
Birte Hansen har på frivilligmødet den 19.9. fremlagt en ny vagtplansordning med teams á max 4 butiksvagter, der er ansvarlige for et fast ugemodul. Det er tanken, at der efter tre måneder skiftes team, så de frivillige lærer hinanden bedre at kende. Også den faste ugedag kan ændres efter de tre måneder.
Den nye ordning vil træde i kraft den 20. oktober og evalueres efterfølgende i januar.
Referater fra bestyrelsesmødet den 12.9. og frivilligmødet den 19.9. ligger på foreningens hjemmeside www.stormshjorne.dk
Kommende møder
Bestyrelsesmøde: den 4. okt.
Frivilligmøde: den 22. nov.

På info-gruppens vegne
Vibeke

Nyhedsbrev 12.08.2018

NYHEDSBREV AUGUST 2018
Kære medlemmer
Der er netop afholdt bestyrelsesmøde, og referatet kan ses her:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1wv-zCIT5CFNHYza0h6RWNBa00
Flere emner af generel karakter blev drøftet, bl.a. brugen af mobile pay. Denne betalingsform benyttes
oftere og oftere. Heldigvis, for det er den billigste betalingsmåde for forretningen. Der har været et par
”nedbrud” i systemet i løbet af sommeren – man fristes til at tro, at det har været nedsmeltning af
ledningerne. Proceduren omkring genopretning af forbindelse blev gentaget.
Nye medlemmer – indmeldelsesprocedure og ”velkomst til foreningen”. For at overholde EU’s nye regler
omkring beskyttelse af persondata – også kaldet ”den nye dataforordning”, er det vigtigt, at nye
medlemmer indmelder sig via vores hjemmeside, således at foreningen kan bevise, at man har tilladelse til
at udsende mails til de pågældende personer. Medlemsskabet kan betales i butikken, men det nye medlem
skal herefter tilmelde sig via hjemmesiden. Der vil i løbet af efteråret blive udarbejdet en skrivelse til nye
medlemmer, hvor de bl.a. informeres om muligheder og fordele ved et medlemskab. Der kan være
specielle tilbud til medlemmerne . Vi lægger ud med en smagsprøve på et virkeligt godt medlems-tilbud i
vores ”lokalt kød”-afdeling. Se mere om tilbuddet nederst i nyhedsbrevet.
Foreningens økonomiske status: P.g.a. en sygemelding foreligger halvårsregnskabet desværre ikke endnu,
men en orientering udsendes så snart det er klart.
På basis af de månedlige omsætningstal, tyder alt på, at overskuddet bliver større end forventet i.h.t. det
budget, som blev fremlagt ved generalforsamlingen. Der er sket en ændring i rabatordningen med
Dagli’Brugsen. Rabatten på en varegruppe er blevet reduceret, hvilket imidlertid ikke har den store
betydning, idet rabatten på en anden varegruppe er blevet bedre. Med andre ord: ”vi tjener ind på
gyngerne hvad vi har mistet på karrusellen”.
Sommeren 2018 – sammenfatning: Forventningerne til et fint overskud skal ses i lyset af en på alle måder
helt forrygende sommer.
Selvfølgelig har vejret spillet en stor rolle for omsætningen, for aldrig før er der blevet solgt så mange is og
kølige drikkevarer. Men andre faktorer end vejret har medvirket til den gode sommer:
– Byens borgere lægger i højere og højere grad deres indkøb hos os. Det kan godt betale sig at købe alle sine
dagligvarer i Storms Hjørne, og i tillæg til det daglige indkøb er der hos os altid tid til lidt ekstra service. Det
er meget glædeligt, for byens borgere er vores gode kunder hele året.
– Den store mængde af turister, specielt også vores sejlende turister, har rost forretningen i en sådan grad,
at vi nærmest må rødme! Alle besøgende har været meget begejstrede over butikslokalet, det
overraskende store og fine udvalg af daglig- og specialvarer, cafeområdet med samspillet med
turistinformationen og litteratur om Troense og omegn.
– helt afgørende er det dog, at Storms Hjørne har en gruppe frivillige, som lægger et kæmpestort arbejde i
forretningen, både hvad angår indkøb og vagter. Alle har i denne sommer arbejdet på højtryk, og det er
det engagement, som kan mærkes helt ud i det fjerneste hjørne af forretningen.
Det’ ikk’ så ringe endda!
Mange venlige hilsner, Ingegerd
TILBUD – KUN FOR MEDLEMMER
LÆKRE STEGE FRA STOUGAARD GRISEN
Vi har fået mulighed for at indkøbe et parti skinkestege og kamstege fra Stougaard til en uhørt lav pris!
Dette tilbud lader vi gå direkte videre til vores medlemmer – uden fortjeneste til Storms Hjørne – og I har
derfor mulighed for at købe disse stege med
40% RABAT!
Kødet er dybfrossent, og ”mindst holdbart til”- datoen er ca. 8.12.18. Hvis du tager det hjem i din egen
fryser, kan det sagtens holde sig til jul – medmindre du bliver fristet til at sætte tænderne i stegen inden da.
En flæskesteg er ikke bare til rødkål og brun sovs – den kan grilles, langtidssteges, krydres med friske
krydderurter og serveres med salat og grøntsager. Mulighederne er mange!
Tilbuddet gælder fra onsdag den 15.8.18 og så længe lager haves – tøv ikke for længe, for det er et meget
stærkt begrænset parti !
God fornøjelse
Venlig hilsen
Indkøberne

Nyhedsbrev 30.06.2018

Foreningen Storms Hjørne har nu 119 medlemmer. Butikken drives som bekendt af frivillige, hvoraf der er 45 (butiksvagter, indkøbere og hjælpere). Vi vil gerne være flere.

Økonomien er udmærket, og vores kasserer er tilfreds.
Turistsæsonen – vores højsæson – er i gang, det ses bl.a. på salget af specialvarer.

Spild/svind: vi bør bruge ordet spild i stedet for svind.
Vi er enige om, at det er vigtigt for økonomien, at der dagligt registreres spild, og at der følges op på dette spild af indkøberne. Men de månedlige sammentællinger og oversigter er opgivet. Det store arbejde står ikke mål med resultaterne.

Fødevarekontrollen har været på besøg, og vi fik vores anden smiley.

Specialvareindkøbernes kompetencer og ansvarsområder er blevet præciseret på sidste bestyrelsesmøde. Det gælder indkøb, prisfastsættelse, mærkning samt opsætning på hylderne.
Den flade struktur med selvkørende grupper er vigtig at bevare; den er altafgørende for kontaktpersonernes engagement.
De enkelte indkøbsgrupper fastsætter selv prisen på varerne. Så vidt muligt følges de avancer, som leverandørerne har anbefalet. Butiksvagter kan ikke på eget initiativ ændre priser, lave nye tilbud etc. I tvivlstilfælde har kassereren det sidste ord.

Kunst
Vi har fået en ny udstilling med Anne Marie Johansens billeder. Anette Bøtter, Mai-Britt Schultz, Ib Nielsen og Olaf Søndberg er fortsat repræsenteret med billeder og postkort i butikken – med lokale motiver, herunder havfruer.

 

INGEGERD: TROENSE HÅNDKLÆDET

TIDER OG FARVER SKIFTER – Troense håndklædet og karklud i nye farver og kvalitet.

Mange tak til alle I, som har støttet Storms Hjørnes ”Projekt Troense håndklædet”, både med at strikke håndklæder og med at købe de færdige produkter.

Der har været lidt stille omkring projektet et stykke tid, men det lever i bedste velgående. I løbet af den næste uges tid vil der blive doneret ca. kr. 700.- til Kræftens Bekæmpelse – kr. 25.- pr. håndklæde, som er solgt i forretningen. I sommeren 2017 donerede vi 1.000 kr. Alt i alt et flot bidrag.

Nu er tiden inde til 2 nye tiltag:

– Helt i tråd med Storms Hjørnes politik om at prioritere økologiske produkter, der hvor det giver mening, vil vi for fremtiden kun indkøbe økologisk garn til brug for ”strikkerne”.

Overgangen til økologisk garn sker i takt med, at vores lager af almindeligt garn tømmes.

– Vi har indkøbt garn i 3 nye, dejlige farver. Flere farver kommer til hen ad vejen.

Det økologiske garn er lidt dyrere end det almindelige garn, og prisen på et færdigt produkt vil derfor stige lidt. Nye priser: kr. 80.- for et færdigt håndklæde, hvoraf kr. 25.- går til Kræftens Bekæmpelse, og kr. 40.- for karkluden hvoraf kr. 12,50 går til Kræftens Bekæmpelse. Som noget nyt i sortimentet har vi også en hæklet vaskehandske til kr. 40.- heraf går 12,50 til Kræftens Bekæmpelse.

Har du lyst til at være med til at strikke eller hækle? Så kig forbi forretningen og se de nye farver. Garn og opdaterede opskrifter er klar på hylderne i Storms Hjørne lørdag den 30.6.18.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Referater af frivilligmødet den 12.6. og bestyrelsesmødet den 13.6. kan læses på foreningens hjemmeside www.stormshjoerne.dk

HUSK
Frivilligfest den 31. august
Frivilligmøde den 19. september

 

Venlig hilsen

På Info-gruppens vegne

Vibeke